Prave vlasnike firmi proveravaće i APR i NBS i PU…

Kako je određeno izmenama i dopunama Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, prijave vlasnika firmi u Centralnoj evidenciji proveravaće i Agencija za privredne registre (APR), i Narodna banka Srbije (NBS), i Poreska uprava (PU), i Uprava za sprečavanje pranja novca, i nadležne inspekcije.

Sve te institucije su dobile ovlašćenje da podnose zahteve za pokretanje prekršajnog postupka ukoliko u postupku provere utvrde da stvarni vlasnik nije evidentiran ili da su dokumentacija i podaci o stvarnom vlasniku kapitala netačni ili nepotpuni, prenosi Nova ekonomija.

Zakonom o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, koji je stupio na snagu u junu prošle godine, propisana je obaveza evidentiranja stvarnih vlasnika kapitala pravnih lica i drugih subjekata (udruženja, fondacija, zadužbina…) najkasnije do kraja januara 2019. godine, međutim, jedan broj subjekata još uvek nije ispunio tu obavezu. Stoga će, nakon usvajanja izmena ovog zakona u Skupštini, firmama biti dat novi rok do 31. januara sledeće godine.

Izmenama zakona, APR-u će biti omogućeno da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv registrovanog subjekta ako utvrdi da u roku od 15 dana od dana osnivanja preduzeća nije evidentirao stvarnog vlasnika, a poslove nadzora i kontrole ove obaveze vršiće i Poreska uprava, Uprava za sprečavanje pranja novca i tržišna inspekcija, kao i Narodna banka Srbije koja će, takođe, imati pravo preduzimanja mera prema subjektima nad kojima vrši nadzor, pa i pravo izricanja novčanih kazni.

U Zakon je dodat i novi član po kojem nadzor nad njegovom primenom i nad radom Agencije za privredne registre u vezi sa Centralnom evidencijom vrši ministarstvo nadležno za poslove privrede.

Informišite se jednom nedeljno o aktuelnim vestima - prijavite se na našu mejling listu

Оставите одговор