Stupio na snagu Zakon o agencijskom zapošljavanju

Od 1. marta je počela primena novog Zakona o agencijskom zapošljavanju, koji reguliše rad agencija za iznajmljivanje radnika i obezbeđuje da radnici angažovani na ovaj način imaju jednake uslove i prava iz radnog odnosa kao i direktno zaposleni kod poslodavca.

– Ova oblast do sada nije bila uređena ni jednim propisom te su radnici radili preko omladinskih organizacija i bili angažovani na privremenim i povremenim poslovima i tako nisu imali pravo na mnoge prinadležnosti iz radnog odnosa, koje važe za one koji rade na određeno i neodređeno vreme, ni naknadu usled bolovanja, ni pravo na godišnji odmor – objašnjava državna sekretarka u Ministarstvu rada Bojana Stanić, a prenosi agencija Tanjug.

Ovim zakonom se utvrđuju uslovi za rad agencija za privremeno zapošljavanje, koje su osnovane kao privredna društava ili preduzetnici, a zapošljavaju radnike kako bi ih za naknadu ustupili poslodavcu korisniku. Ovim zakonom se sada utvrđuju jednaka prava iz radnog odnosa i za ustupljene zaposlene kao što to važi za neposredno zaposlene kod poslodavca korisnika, pre svega u pogledu zarade, uslova rada, radnog vremena, pristupa objektima za ishranu i decu i slično, ali i ograničava rad na određeno vreme preko agencija za privremeno zapošljavanje i sprečavaju situacije da jedno lice godinama radi kod istog poslodavca preko različitih agencija.

Jednaki uslovi rada odnose se i na trajanje i raspored radnog vremena, prekovremeni rad, noćni rad, odmor u toku rada, dnevni, nedeljni odmor i godišnji odmor, odsustvo uz naknadu zarade u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu koji se primenjuje kod poslodavca korisnika. Jednaki uslovi predviđeni su i što se tiče elemenata za obračun i isplatu zarade, naknade zarade i naknade troškova, bezbednost i zdravlje na radu, zaštitu trudnica i majki dojilja, zaštitu omladine i zabranu diskriminacije…

Zakon propisuje da ukupan broj ustupljenih zaposlenih u radnom odnosu na određeno vreme kod poslodavca korisnika ne može biti veći od 10 posto u odnosu na ukupni broj zaposlenih na dan zaključenja ugovora ili izmene ugovora kojima se menja broj ustupljenih zaposlenih. Ovde se ne računaju ustupljeni zaposleni kod poslodavca korisnika koji imaju zaključen ugovor o radu na neodređeno vreme sa Agencijom, bez obzira na koji period su ustupljeni poslodavcu korisniku.

Informišite se jednom nedeljno o aktuelnim vestima - prijavite se na našu mejling listu

Оставите одговор