Srbija širi plovni put na Savi kod granice

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je podnelo zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta uređenja reke Save iskopom materijala iz korita duž plovnog puta i izgradnjom, prenosi eKapija.

U dokumentu koji je izradio Institut Jaroslav Černi se navodi kako Republika Srbija planira da poboljša navigacione uslove na reci Savi u cilju daljeg razvoja vodnog saobraćaja i poboljšanja uslova za transport robe i ljudi. U pitanju je deonica od 170 do 188 kilometra, duž koje Sava čini prirodnu granicu Srbije sa Bosnom i Hercegovinom, odnosno sa Republikom Srpskom.

Radovi se preduzimaju kako bi se obezbedili plovidbeni uslovi koje je propisala Međunarodna komisija za sliv reke Save, a koji treba da budu minimum u skladu sa zahtevima za 4. klasu unutrašnjih plovnih puteva, dok je sada ta deonica označena kao 3. kategorija plovnog puta.

U okviru projekta razmatrane su 3 varijante hidrotehničkih radova kojima se to može postići, a usvojena je najoptimalnija koja predviđa izgradnju vodnih objekata uz levu i desnu obalu na najkritičnijoj deonici, uz bagerovanje sprudova u plovnom putu na kraćim deonicama uzvodno od mosta u Sremskoj Rači, kod ušća Drine i nizvodno, čime će se formirati korito širine 180 metara u nivou EN (niski plovidbeni nivo).

Kako se napominje, ovi radovi nisu predmet Idejnog projekta već će se razraditi u posebnim Elaboratima bagerovanja plovnog puta. Budući da se deo predviđenih radova na desnoj obali Save nalazi na teritoriji Republike Srpske, potpisan je i poseban Sporazum između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, dok je investitor projekta Evropska Investiciona Banka.

Informišite se jednom nedeljno o aktuelnim vestima - prijavite se na našu mejling listu

Оставите одговор