Priznavanje lekarskih diploma u Nemačkoj

made-in-germany-rs-diploma

Lekari, lekari-specijalisti, psihoterapeuti, zubari i veterinari iz Srbije mogu da rade u Nemačkoj nakon provere stepena usaglašenosti srpske i nemačke diplome, a u većini slučajeva je potrebno položiti i dodatni ispit, aprobaciju.

U okviru postupka aprobacije, odnosno dobijanja državne dozvole za rad, država Nemačka proverava da li je strana akademska titula jednaka odgovarajućoj nemačkoj akademskoj tituli. Aprobacija se izdaje ukoliko se pokaže da nečije stručno obrazovanje odgovara nemačkom obrazovanju za istu struku.

Postoji i mogućnost rada bez aprobacije, u slučaju da se podnese zahtev za izdavanje vremenski ograničene dozvole za rad u maksimalnom trajanju od dve godine (za psihoterapeute – tri godine), koja se produžava samo u izuzetnim pojedinačnim slučajevima. Za rad bez aprobacije dovoljan je samo dokaz o stečenoj diplomi na odgovarajućim studijama. Takva delatnost može biti ograničena na određenu vrstu radnih mesta u deficitarnim zanimanjima, u onima za koja su stručnjaci hitno potrebni. I za vreme takvog rada na određeno vreme, svako ima pravo da podnese i zahtev za aprobaciju.

Zahtev za aprobaciju podnosi se nadležnoj kancelariji koja proverava usaglašenost diploma. Prilikom provere u obzir se uzima i radno iskustvo stečeno u Srbiji ili negde u inostranstvu, a ono može da izjednači ustanovljene razlike u stručnom obrazovanju. Aprobacija za prihoterapeute temelji se na odgovarajućem nemačkom državnom ispitu, a prilikom provere u obzir se uzima i znanje nemačkog jezika, prenosi „Dojče vele“.

Idealan slučaj je kada nadležna kancelarija zaključi da je strana diploma jednaka odgovarajućoj nemačkoj diplomi i da je znanje nemačkog jezika kandidata dovoljno za rad. Ukoliko kancelarija ustanovi da postoje značajne razlike između strane i nemačke diplome od kandidata se traži da položi poseban ispit, nakon čega se izdaje aprobacija. U slučaju da se ispit ne položi, on može da se ponovi.

Za aprobaciju je potrebno podneti: ličnu kartu ili pasoš; kratku biografiju; overenu kopiju diplome i eventualno drugih potvrda o stručnim kvalifikacijama; tabelarni prikaz sticanja obrazovanja i poslova koje je kandidat radio; potvrdu o zaposlenju, ako ga je bilo; potvrdu da kandidat sme da radi u Srbiji kao lekar i dokumenta iz kojih se vidi da namerava da radi u Nemačkoj (potvrda ili poziv budućeg poslodavca); potvrdu o lekarskom pregledu, ne stariju od mesec dana i potvrdu o nekažnjavanju, takođe ne stariju od mesec dana.

Ukoliko već nisu napisane na nemačkom jeziku, moraju se podneti overeni prevodi potvrda na nemački jezik. U nemačkoj ima državnih kancelarija koje i ne traže overu prevoda, već samo kopije potvrda, a kandidati ovu informaciju mogu dobiti u kontaktu sa nadležnom kancelarijom.

Adresu i telefon nadležne kancelarije za aprobaciju, kandidati mogu dobiti ukoliko im je poznato mesto boravka u Nemačkoj, jer je to obično najbliža kancelarija. Informacije o tome mogu se dobiti i od kancelarije kojoj se prijavljuje boravak. Za traženi stepen znanja nemačkog jezika nadležne su regionalne kancelarije koje izdaju aprobaciju.

Ovo su zvanične informacije nemačkog Saveznog ministarstva za obrazovanje i istraživanje, kao i „Informacionog sistema za priznavanje stranih diploma i potvrda o stručnim kvalifikacijama Konferencije ministara kulture Nemačke“. Redakcija „Dojče velea“ ne garantuje za tačnost ili potpunost tih podataka u konkretnim slučajevima.

Što se tiče zahteva za eventualno polaganje diferencijalnih ili dopunskih ispita kao uslova za izdavanje aprobacije, iskustva sa kojim je upoznata redakcija „Dojče velea“ vrlo su raznolika i ne mogu se svesti na jedinstven obrazac. Važno je da sve informacije o tome mogu da se dobiju pre dolaska u Nemačku, u kontaktima sa budućim poslodavcem.

Informišite se jednom nedeljno o aktuelnim vestima - prijavite se na našu mejling listu

Оставите одговор