Kako se zaposliti u Nemačkoj?

Arbeitsamt

U Nemačkoj mogu da rade lekari, lekari-specijalisti, zubari, psihoterapeuti i veterinari iz Srbije, ali tek nakon provere usaglašenosti srpske i nemačke diplome, a u većini slučajeva je potrebno položiti dodatni ispit – aprobaciju. U okviru postupka aprobacije, država Nemačka proverava da li je nečija akademska titula jednaka odgovarajućoj nemačkoj tituli.

Mogućnost da neko radi bez aprobacije postoji u slučaju da se podnesete zahtev za izdavanje vremenski ograničene dozvole za rad u maksimalnom trajanju do dve godine (za psihoterapeute – tri godine), koja se produžava samo u izuzetnim pojedinačnim slučajevima. Za rad bez aprobacije dovoljan je samo dokaz o stečenom znanju na odgovarajućim studijama, a takva zapošljavanja uglavnom se odobravaju u deficitarnim zanimanjima za koja su hitno potrebni stručnjaci. Za vreme takvog rada na određeno vreme, svako takođe ima pravo da podnese i zahtev za aprobaciju, piše „Dojče vele“.

Zahtev za aprobaciju kandidati mogu podneti ako su završili odgovarajuće studije iz medicine, stomatologije, psihologije ili veterine. Nadležna služba proverava da li je diploma usaglašena sa odgovarajućom nemačkom diplomom, a u obzir se uzima i radno iskustvo stečeno u Srbiji ili inostranstvu, koje može da izjednači razlike ustanovljene u stručnom obrazovanju. Kada je reč o prihoterapeutima, aprobacija se zasniva na odgovarajućem nemačkom državnom ispitu. Tokom provere u obzir se obavezno uzima i znanje nemačkog jezika.

Ukoliko nadležna služba zaključi da nečija akademska diploma odgovara nemačkoj diplomi, a da je znanje nemačkog jezika dovoljno za rad, postupak aprobacije je završen. Ako se ustanovi da postoje značajne razlike između diploma, od kandidata se traži da položi poseban ispit. Posle uspešno položenog ispita, izdaje se aprobacija, a u slučaju da se ispit ne položi, polaganje može da se ponovi.

U dokumenta potrebna za aprobaciju spadaju: lična karta ili pasoš; kratka biografija; overena kopija diplome i drugih dokaza o stručnim kvalifikacijama; tabelarni prikaz sticanja obrazovanja i poslova koje je kandidat radio; potvrda o zaposlenju (ukoliko ga je bilo); potvrda da kandidat sme u Srbiji da radi kao lekar i potvrda ili poziv budućeg poslodavca iz Nemačke; potvrda o lekarskom pregledu stara do mesec dana i potvrda suda o nekažnjavanju stara do mesec dana. Ukoliko već nisu napisane na nemačkom jeziku, podnose se overeni prevodi potvrda na nemački jezik. U Nemačkoj postoje državne službe koje i ne traže overu prevoda, već samo kopije potvrda.

Adrese i kontakti regionalnih državnih službi nadležnih za izdavanje aprobacije mogu se lako naći ukoliko je kandidatu poznato mesto budućeg boravka u Nemačkoj, a informacije o tome mogu se dobiti i od službe kojoj se prijavljuje boravak.

Informišite se jednom nedeljno o aktuelnim vestima - prijavite se na našu mejling listu

Оставите одговор