Dva oglasa NSZ za posao u Nemačkoj

made-in-germany-rs-nsz

Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) oglasila je slobodna radna mesta u SR Nemačkoj za naše državljane.

Prvi oglas

Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) oglasila je slobodna radna mesta u SR Nemačkoj kod poslodavca „Burgerhospital und Klementine Kinderhospital gemeinnutzige GmbH“, iz Frankfurta, za asistente na poslovima za zdravstvenu negu, a nakon priznavanja diplome u Nemačkoj, na poslovima kvalifikovanog zdravstvenog radnika na Odeljenju neonatologije.

Potrebno je da kandidati imaju završenu srednju medicinsku školu, smera pedijatrijska sestra – tehničar, kao i položen stručni ispit za pedijatrisku sestru/tehničara, obavezno znanje nemačkog jezika, na minimalno A 2 nivou prema Evropskom referentnom okviru i radno iskustvo iz oblasti neonatologije.

Rad je na određeno vreme do 12 meseci na poslovima asistenta za zdravstvenu negu do nostrifikacije diplome, nakon čega postoji mogućnost angažovanja na neodređeno vreme na poslovima kvalifikovanog zdravstvenog radnika. Visina bruto zarade je 2.100 eura, a troškove prevoza od Srbije do SR Nemačke snosi poslodavac.

Kandidatima su za konkurisanje potrebni propratno pismo na nemačkom jeziku i radna biografija/CV (primeri se mogu preuzeti u organizacionim jedinicama NSZ i kancelarijama migracionih servisnih centara), overena fotokopija školske diplome, overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu za medicinske radnike, kopija radne knjižice ili potvrda poslodavca kao dokaz o radnom iskustvu, sertifikat o stečenom znanju nemačkog jezika. U oglasu se naglašava da nepotpuna dokumentacija neće biti razmatrana, a primeri propratnog pisma i radne biografije mogu se naći na sajtu NSZ: www.nsz.gov.rs u rubrici vesti.

Kandidati koji su evidentirani kao nezaposlena lica u NSZ, potrebna dokumenta dostavljaju lično ili poštom, na adresu filijale NSZ u kojoj su prijavljeni, sa naznakom „za zapošljavanje radnika u SR Nemačkoj – na poslovima asistenta za zdravstvenu negu“. Kandidati koji nisu evidentirani kao nezaposlena lica u NSZ, potrebna dokumenta dostavljaju poštom, na adresu: Nacionalna služba za zapošljavanje, Migracioni servisni centar, Koste Abrašević 10 Beograd, sa naznakom „za zapošljavanje radnika u SR Nemačkoj“.

Konkurs je otvoren do 19.12.2014. godine. Detaljne informacije o uslovima rada kandidati će dobiti na razgovoru sa poslodavcem. O mestu i terminu održavanja razgovora kandidati koji uđu u uži izbor biće obavešteni putem telefona. Za dodatne informacije o konkursu, kandidati mogu da se obrate svom savetniku za zapošljavanje u filijali NSZ, Pozivnom centru NSZ na broj 0800/300-301 (poziv je besplatan) ili migracionim servisnim centrima NSZ.

Drugi oglas

Nacionalna služba za zapošljavanje oglasila je i slobodna radna mesta za veći broj izvršilaca, u skladu sa Sporazumom o posredovanju i privremenom zapošljavanju radnika, državljana Republike Srbije u Saveznoj Republici Nemačkoj. Posao je u bolnicama i domovima za stara lica na mestu asistenta za zdravstvenu negu, a nakon priznavanja diplome u Nemačkoj, na poslovima kvalifikovanog zdravstvenog radnika. Na ovaj oglas mogu javiti nezaposleni i zaposleni kandidati, bez obzira da li su prijavljeni na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje ili nisu.

Potrebno je da kandidati imaju najmanje završenu srednju medicinsku školu IV stepen, obrazovnog profila „medicinska sestra – tehničar opšteg ili pedijatrijskog smera“, da poznaju nemački jezik na minimalno A2 nivou, prema Evropskom referentnom okviru za jezike (opis niže u tekstu), a prednost će imati kandidati sa znanjem nemačkog jezika na B1 nivou ili višem, kao i položen stručni ispit za medicinsku sestru/tehničara opšteg ili pedijatrijskog smera. Prednost će imati kandidati sa aktuelnim radnim iskustvom u struci, a takođe je poželjno da radno iskustvo u struci nije starije od 3 godine.

U pitanju je rad na određeno vreme, na poziciji asistenta za zdravstvenu negu, odnosno do nostrifikacije diplome za zdravstvenog radnika, nakon čega se radni odnos može zasnovati i na neodređeno vreme na poziciji zdravstvenog radnika, a zaposleni ima mogućnost da posle određenog perioda, u skladu sa Zakonom o boravku stranaca u SR Nemačkoj, podnese zahtev za dobijanje stalne boravišne dozvole. U skladu sa pozitivnim propisima SR Nemačke, nostrifikacija diplome za zdravstvenog radnika je obavezna najkasnije u roku od 12 meseci od zasnivanja radnog odnosa na određeno vreme.

Početna bruto plata iznosi 1.900 eura do priznavanja diplome za zdravstvenog radnika, uz određena regionalna odstupanja. Troškove prevoza na relaciji Republika Srbija – SR Nemačka snosi poslodavac. Poslodavac obezbeđuje, odnosno pruža podršku u pronalaženju smeštaja i ishrane, a zaposleni u celosti ili delom participira u troškovima.;

Kandidatima su za konkurisanje potrebni propratno pismo na nemačkom jeziku i radna biografija/CV na nemačkom i srpskom jeziku (primeri se mogu preuzeti u organizacioinim jedinicama NSZ i kancelarijama migracionih servisnih centara), overena kopija diplome završene škole, overena kopija dokaza o položenom stručnom ispitu, kopija radne knjižice ili potvrda poslodavca o radnom iskustvu i kopija sertifikata o stečenom znanju nemačkog jezika. U oglasu se naglašava da nepotpuna dokumentacija neće biti razmatrana, a primeri propratnog pisma i radne biografije mogu se naći na sajtu NSZ: www.nsz.gov.rs u rubrici vesti.

Kandidati koji su prijavljeni na evidenciju NSZ, potrebna dokumenta dostavljaju lično ili poštom, na adresu filijale NSZ u kojoj su prijavljeni, sa naznakom „za zapošljavanje radnika za zdravstvenu negu u SR Nemačkoj“. Kandidati koji nisu prijavljeni na evidenciju NSZ potrebna dokumenta dostavljaju poštom, na adresu: Nacionalna služba za zapošljavanje, Filijala za grad Beograda, Migracioni servisni centar, Koste Abraševića 10, Beograd, sa naznakom „za zapošljavanje radnika za zdravstvenu negu u SR Nemačkoj“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće obavešteni o mestu i terminu obavljanja intervjua za posao sa predstavnicima nemačke službe za zapošljavanje. Razgovor će se voditi na nemačkom jeziku. Nakon obavljenog intervjua biće organizovano jezičko testiranje. Kandidati koji budu
izabrani nakon intervjua, biće uključeni u projekat „Triple Win“ – regionalne saradnje na migraciji radne snage, koji će kandidatima pružati podršku u pripremi, odlasku (vize) i integraciji u SR Nemačkoj. Projekat „Triple Win“ – u organizaciji nemačke službe za zapošljavanje (BA) i nemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ), nudi podršku i kroz kurseve jezika, kao i petodnevni kurs pripreme za rad i život u SR Nemačkoj.

Rok za dostavljanje dokumentacije: 31.12.2014. Izabrani kandidati biće u obavezi da dostave dodatnu dokumentaciju, nakon uključivanja u projekat. Za dodatne informacije o ovom konkursu, kandidati se mogu obratiti svom savetniku za zapošljavanje u filijali NSZ, Pozivnom centru NSZ na broj 0800/300-301 (poziv je besplatan), ili migracionim servisnim centrima NSZ:

Migracioni servisni centar Beograd
NSZ, Filijala Beograd, Koste Abraševića 10
Tel: 011/2416-836, 2407-730

Migracioni servisni centar Niš
NSZ, Filijala Niš, Ratka Vukićevića 3
Tel: 018/501-213

Migracioni servisni centar Novi Sad
NSZ, Filijala Novi Sad, Alberta Tome 2
Tel: 021/4885-556, 4885-549

Migracioni servisni centar Novi Pazar
NSZ, Filijala Novi Pazar, Šabana Koče 18
Tel: 020/330-047

Migracioni servisni centar Kruševac
NSZ, Filijala Kruševac, Balkanska 33
Tel: 037/412-531

Migracioni servisni centar Kraljevo
NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE
NSZ, Filijala Kraljevo, Cara Dušana 78
Tel: 036/302-029

Migracioni servisni centar Bor
NSZ, Filijala Bor, 7. Juli 29
Tel: 030/453-121, 453-123

Opisi nivoa znanja jezika prema Evropskom referentnom okviru za jezike:

A2 – Kandidat razume rečenice i često upotrebljavane izraze, koji su u vezi sa oblastima neposrednog značenja (na primer: informacije o ličnosti i porodici, kupovini, radu i neposrednom okruženju). U stanju je da se sporazume u jednostavnim, rutinskim situacijama koje se odnose na jednostavnu i direktnu razmenu informacija o poznatim i uobičajenim stvarima. U stanju je da jednostavnim rečima opiše svoje poreklo i obrazovanje, neposredno okruženje i stvari vezane za neposredne potrebe.
B1 – Kandidat je u stanju da razume glavne sadržaje, kada se upotrebljava jasan standardni jezik i kada se radi o poznatim sadržajima vezanim za posao, školu, slobodno vreme itd. U stanju je da se snađe u najvećem broju situacija sa kojima se susreće tokom putovanja u zemljama nemačkog govornog područja. U stanju je da se jasno i smisleno izrazi o poznatim temama i oblastima ličnog interesovanja. U stanju je da govori o iskustvima i doživljajima, da opiše svoje snove, nade i ciljeve, i da ukratko obrazloži svoje planove i stavove.

Informišite se jednom nedeljno o aktuelnim vestima - prijavite se na našu mejling listu

1 Komentar
  1. Trazim posao u inostranstvu za brata i mene.Hvala

Оставите одговор