Ponovo oglas NSZ za posao u Nemačkoj

made-in-germany-rs-nsz

Nacionalna služba za zapošlјavanje je (NSZ) objavila još jedan oglas za rad u Nemačkoj u skladu sa Sporazumom o posredovanju i privremenom zapošlјavanju radnika, državlјana Republike Srbije u Saveznoj Republici Nemačkoj.

Ponovo se traže radnici za zdravstvenu negu, koji bi radili u bolnicama i domovima za stara lica na mestu asistenta za zdravstvenu negu do priznavanja diplome u Nemačkoj, a nakon priznavanja diplome, radili bi na poslovima kvalifikovanog zdravstvenog radnika.

Na oglas se mogu javiti nezaposleni i zaposleni kandidati, bez obzira da li su prijavljeni na evidenciju NSZ ili nisu. Potrebno je da imaju najmanje završenu srednju medicinsku školu (IV stepen), obrazovnog profila medicinska sestra – tehničar opšteg ili pedijatrijskog smera. Takođe je potrebno da kandidati znaju nemački jezik na minimalno A2 nivou, prema Evropskom referentnom okviru za jezike, a prednost će imati kandidati sa znanjem nemačkog jezika na B1 nivou ili višem. Treba da imaju i položen stručni ispit za medicinsku sestru/tehničara opšteg ili pedijatrijskog smera. U oglasu se naglašava da će prednost imati kandidati sa aktuelnim radnim iskustvom u struci, a poželjno je da radno iskustvo u struci nije starije od 3 godine.

Početna plata iznosi 1.900 eura (bruto) do priznavanja diplome za zdravstvenog radnika, poslodavac obezbeđuje smeštaj i ishranu, odnosno pruža podršku u pronalaženju istog, a zaposleni u celosti ili delom učestvuje u troškovima. Troškove prevoza do Nemačke snosi poslodavac.

Za konkurisanje je od dokumentacije potrebno priložiti propratno pismo na nemačkom jeziku i radnu biografiju/CV na nemačkom i srpskom jeziku (primeri za pisanje mogu se preuzeti u organizacioinim jedinicama NSZ i kancelarijama migracionih servisnih centara NSZ), diplomu završene škole (overena kopija), dokaz o položenom stručnom ispitu (overena kopija), dokaz o radnom iskustvu (kopija radne knjižice ili potvrda od poslodavca) i sertifikat o stečenom znanju nemačkog jezika (za kandidate koji poseduju sertifikat potrebna je kopija, a nepotpuna dokumentacija neće biti razmatrana.

Kandidati koji su prijavljeni na evidenciju NSZ potrebna dokumenta dostavljaju filijali NSZ u kojoj su prijavljeni, lično ili poštom, na adresu filijale, sa naznakom „za zapošljavanje radnika za zdravstvenu negu u SR Nemačkoj-projekat Triple Win“. Kandidati koji nisu prijavljeni na evidenciju NSZ dokumenta dostavljaju poštom, na adresu: Nacionalna služba za zapošljavanje, Filijala za grad Beograda, Servisni migrcioni centar, Koste Abraševića 10 sa naznakom „za zapošljavanje radnika za zdravstvenu negu u SR Nemačkoj-projekat Triple Win“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće obavešteni o mestu i terminu obavljanja intervjua sa predstavnicima Nemačke savezne agencije za rad, a razgovor će se voditi na nemačkom jeziku. Nakon intervjua sledi i jezičko testiranje.

Kandidati koji budu izabrani od strane predstavnika Nemačke agencije za rad biće uključeni u projekat „Triple Win“ – regionalne saradnje na migraciji radne snage, koji će kandidatima pružati podršku u pripremi, pronalaženju posla, odlasku (dobijanje radne dozvole i vize) i integraciji u SR Nemačkoj. Projekat „Triple Win“ u organizaciji Nemačke agencije za rad (BA) i Nemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ), nudi podršku kroz kurseve jezika, kao i petodnevni kurs pripreme za rad i život u SR Nemačkoj.

Informišite se jednom nedeljno o aktuelnim vestima - prijavite se na našu mejling listu

Оставите одговор