Novi oglas NSZ za zapošljavanje medicinara u Nemačkoj

made-in-germany-rs-mladi-lekari

Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) je objavila novi oglas za zapošljavanje većeg broja srpskih medicinskih sestara i tehničara u Nemačkoj po projektu „Triple Win“. Posao je u bolnicama i domovima za stara lica na mestu asistenta za zdravstvenu negu do priznavanja diplome u SR Nemačkoj, a nakon priznavanja diplome, kandidati bi bili angažovani na poslovima kvalifikovanog zdravstvenog radnika. Na oglas se mogu javiti nezaposleni i zaposleni kandidati, bez obzira da li su prijavljeni na evidenciju NSZ.

Uslovi za konkurisanje su minumum završena srednja medicinska škola, obrazovnog profila Medicinska sestra/tehničar ili Pedijatrijska sestra/tehničar, položen stručni ispit za Medicinsku sestru/tehničara, odnosno Pedijatrijsku sestru/tehničara, poznavanje nemačkog jezika na minimalno A2 nivou i radno iskustvo u struci koje nije starije od 3 godine. Za kandidate je obezbeđana pomoć u jezičkoj i stručnoj pripremi, posredovanju pri zaključivanju radnog odnosa u Nemačkoj pod istim uslovima kao i za osobe koje već rade u Nemačkoj, kao i u praćenju odlaska i integraciji u Nemačkoj.

Svi prijavljeni kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće pozvani na razgovor sa predstavnicima ZAV-a, na kojem se utvrđuju stručne, lične i jezičke kvalifikacije kandidata. U slučaju pozitivnog ishoda razgovora, kandidati će biti pozvani da učestvuju u projektu u cilju sticanja daljih kvalifikacija (B1 sertifikat Goethe instituta) i stručne pripreme, posredovanja pri zapošljavanju, uz obavezu da će ukoliko dođe do zapošljavanja, nostrifikovati diplomu u Nemačkoj. Prvi ciklus razgovora sa predstavnicima ZAV-a je planiran u maju 2016. kada će biti pozvani svi kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijavili su se zaključno sa 28.aprilom 2016.

Tekst konkursa se nalazi na internet sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje: www.nsz.gov.rs. Za sve dodatne informacije kandidati se mogu obratiti svom savetniku za zapošljavanje u nadležnoj filijali NSZ, kao i migracionim servisnim centrima NSZ.

Ovo je peti po redu objavljeni konkurs za učešće u projektu „Triple Win“ koji Nacionalna služba za zapošljavanje Republike Srbije (NSZ) sprovodi u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ) i odeljenjem za Posredovanje i rad sa strancima (ZAV) Savezne službe za zapošljavanje Republike Nemačke (BA), a na osnovu Sporazuma o postupku, izboru i posredovanju pri zapošljavanju medicinskog osoblja zaključenog između BA i NSZ.

Informišite se jednom nedeljno o aktuelnim vestima - prijavite se na našu mejling listu

Оставите одговор