NBS povećala kamatnu stopu na 2,5 procenata

Narodna banka Srbije je odlučila da poveća referentnu kamatnu stopu za 50 baznih poena, na nivo od 2,5 posto. Kamatna stopa na kreditne olakšice iznosi 3,5 posto, a stopa na depozitne olakšice 1,5 procenata.

Kako se navodi u obrazloženju, nastavak konflikta u Ukrajini uticao je na produbljivanje energetske krize na globalnom nivou, na dalji rast cena primarnih poljoprivrednih proizvoda i industrijskih sirovina, kao i na produžavanje otežanog funkcionisanja međunarodnih lanaca snabdevanja. Stoga je centralna banka odlučila da pooštri monetarnu politiku, kako bi se ograničili sekundarni efekti na inflaciona očekivanja i dalji rast inflacije na domaćem tržištu, što doprinosi i održavanju stabilnosti kursa dinara prema euru.

„Inflacija u Srbiji, kao i u većini drugih zemalja, nastavila je da se kreće uzlaznom putanjom i u aprilu je iznosila 9,6 posto međugodišnje, od čega je oko dve trećine doprinosa i dalje poticalo od cena hrane i energije. Rast uvozne inflacije odrazio se i na rast bazne inflacije (ukupna inflacija po isključenju cena hrane, energije, alkohola i cigareta). Ipak, bazna inflacija koja je u aprilu iznosila 5,5 posto i dalje je dosta niža kako od bazne inflacije u uporednim zemljama regiona, tako i od domaće ukupne inflacije. Pored očuvane relativne stabilnosti deviznog kursa, važan faktor niže i stabilne bazne inflacije jesu i srednjoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora, koja su nastavila da se kreću u granicama cilja Narodne banke Srbije”, navodi NBS.

Prema predviđanjima banke, inflacija bi trebalo da u drugoj polovini ove godine pređe na opadajuću putanju, dok njeno vraćanje u granice cilja treba očekivati u drugoj polovini naredne godine. U banci procenjuju da će rast svetskih cena primarnih proizvoda, energenata, kao i viša uvozna inflacija još neko vreme vršiti inflatorne pritiske, nakon čega se očekuje njihovo postepeno slabljenje.

Iz banke podsećaju da je sistem federalnih rezervi SAD u maju nastavio ciklus povećanja referentne kamatne stope na raspon od 0,75 do 1%, uz odluku da u junu započne smanjenje svog bilansa stanja, te je izvesno da će i u narednim mesecima FED nastaviti da dodatno pooštrava monetarne uslove.

U uslovima jačih inflatornih pritisaka od očekivanih, i Evropska centralna banka je u martu odlučila da dodatno smanji obim kvantitativnog popuštanja tokom drugog tromesečja, a krajem maja je najavila da bi početkom trećeg kvartala mogla da obustavi neto kupovinu aktive i započne sa povećanjem kamatnih stopa.

„Zaoštravanje monetarnih uslova pomenutih vodećih centralnih banaka, kao i povećana neizvesnost na globalnom nivou, mogli bi da doprinesu povećanoj opreznosti međunarodnih portfolio investitora koji određuju tokove kapitala prema zemljama u usponu”, poručuju iz NBS.

Informišite se jednom nedeljno o aktuelnim vestima - prijavite se na našu mejling listu

Оставите одговор