EPS mora da smanji emisije štetnih gasova zbog zdravlja građana!

Presudivši u korist Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI), Viši sud u Beogradu je naložio Elektroprivredi Srbije (EPS) da smanji emisije sumpor dioksida iz termoelektrana, jer predstavljaju opasnosti po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

RERI je tužbu podneo u januaru 2021. na osnovu više zahteva za inspekcijski nadzor u EPS-ovim termoelektranama zbog drastičnog prekoračenja maksimalno dozvoljenih emisija sumpor dioksida, za šta je Ministarstvo zaštite životne sredine tvrdilo da nema osnova. RERI navodi kako je sud konstatovao da je pokretanje parničnog postupka bio jedini preostali pravni instrument za zaustavljanje dalje opasnosti po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Inače, EPS je još od januara 2018. bio dužan da smanji emisije sumpor dioksida iz svojih postrojenja, u skladu sa Nacionalnim planom za smanjenje emisija (NERP), na koji se Srbija obavezala ratifikovanjem Sporazuma o osnivanju Energetske zajednice. Međutim, samo tokom 2018. i 2019. godine termoelektrane „Nikola Tesla“ i „Kostolac“ emitovale su šest puta veće količine sumpor dioksida od dozvoljenih, a prekoračenja su se nastavila i u narednim godinama.

– Cilj tužbe je bio da zaštitimo zdravlje građana koje je bilo ugroženo usled višegodišnjeg kršenja domaćih i međunarodnih propisa od strane EPS-a. U prilog tome govori to što se sud prilikom donošenja presude vodio i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i naložio EPS-u da svoju delatnost uskladi sa propisima. Zbog toga ova presuda ne sme ostati mrtvo slovo na papiru, već očekujemo da EPS poštuje odluku i primeni neophodne mere kako bi ubuduće emisije sumpor dioksida sveo na maksimalno dozvoljene granice – objašnjava programski direktor RERI-ja Mirko Popović.

Presuda Višeg suda se velikim delom oslanja i na stručnu analizu koju je za potrebe RERI-ja izradila pulmolog profesorka Dragana Jovanović. U svom izveštaju, ona je nesumnjivo utvrdila da višestruka prekoračenja emisija sumpor dioksida dovode do širokog spektra posledica po ljudsko zdravlje, poput otežanog disanja, nastanka dugotrajne astme, bronhitisa, hronične opstruktivne bolesti pluća, pa sve do najozbiljnijih kao što su povećana smrtnost od respiratornih i kardiovaskularnih bolesti, sklonost demenciji, šlog, oštećenje normalnog razvoja ploda i poremećaja razvoja pluća kod dece.

– Presuda koju je po tužbi RERI-ja doneo Viši sud u Beogradu je prva takva vrste na osnovu Zakona o obligacionim odnosima, propisa koji je usvojen pre gotovo 50 godina, a predstavlja pravni presedan koji značajno unapređuje sudsku praksu kada su u pitanju zaštita kolektivnih interesa, zdravlja građana i očuvanja životne sredine. Iako EPS ima pravo na žalbu drugostepenom sudu, nadamo se da će bez odlaganja započeti sa aktivnostima koje će dovesti do usklađivanja sa nalogom iz prvostepene presude, jer se ona tiče ratifikovanog međunarodnog ugovora čija primena je obavezna i u javnom je interesu – kaže advokat i predsednik Upravnog odbora RERI-ja Jovan Rajić.

Informišite se jednom nedeljno o aktuelnim vestima - prijavite se na našu mejling listu

Оставите одговор