Beograd traži privatne prevoznike!

made-in-germany-rs-vozac-autobusa

Direkcija za javni prevoz Grada Beograda Sekretarijata za saobraćaj objavila je poziv za javnu nabavku usluge prevoza putnika u javnom gradskom prevozu u glavnom gradu.

Projektom javno-privatnog partnerstva (JPP) biće definisane gradske linije na kojima će privatni partner obavljati mesečni prevoz na približno 2.623.648 kilometara, kao i način finansiranja privatnog partnera. Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude prevoznika su cena, kvalitet vozila, tip motora, visina poda vozila i rampa za ulaz osoba sa smanjenom pokretljivošću, prenosi „Danas“.

Konkursna dokumentacija može se preuzeti u elektronskom obliku sa adresa: http://nabavke.beograd.gov.rs i www.portal.ujn.gov.rs. Pisane ponude treba dostaviti neposredno ili preko pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, overenoj pečatom, najkasnije do 16. oktobra 2015. godine do 12 sati na adresu Sekretarijata za saobraćaj – Direkcije za javni prevoz, Ulica 27. marta 43-45, Beograd.

Javno otvaranje ponuda zakazano je za 16. oktobar 2015. godine u 12:30 sati, a rok za donošenje odluke je 40 dana od dana otvaranja ponuda.

Informišite se jednom nedeljno o aktuelnim vestima - prijavite se na našu mejling listu

Оставите одговор