Beograd traži partnera za upravljanje otpadom

made-in-germany-rs-grad-beograd

Grad Beograd, u saradnji sa Međunarodnom finansijskom korporacijom (International Finance Corporation), objavilo je javni poziv za dostavljanje pisama zainteresovanosti u cilju sklapanja javno-privatnog partnerstva u oblasti usluge tretmana i odlaganja otpada.

Lokalni plan upravlja otpadom grada Beograda za period od 2011. do 2020. godine, koji je Skupština grada usvojila 2011. godine, predviđa unapređenje sakupljanja i transporta gradskog otpada, povećanje iskorišćenosti (ponovne upotrebe) i reciklaže otpada, izgradnju postrojenja za tretman otpada (uključujući i korišćenje energije iz otpada), sanaciju postojeće deponije i otvaranje nove sanitarne deponije u Vinči, prenosi „eKapija“.

Gradska Skupština se odlučila da se izrada kompleksa postrojenja za tretman i odlaganje otpada, realizuje kroz model javno-privatnog partnerstva. Privatni partner će biti izabran putem javnog tendera, kako bi se postigao dugoročni sporazum za projektovanje, izgradnju, finansiranje, upravljanje i predaju postrojenja na dalje korišćenje. U ove usluge nije uključeni poslovi sakupljanja otpada i primarnog transporta.

Ovo postrojenje bi trebalo da bude tako projektovano da može da tretira sve vrste otpada koje nastaju na teritoriji Beograda (komunalni, industrijski, komercijalni…), a cilj je da sistem upravljanja otpadom bude u skladu sa zakonima Srbije i propisima Evropske unije (EU).

Potencijalni privatni partneri pozvani su da dostave svoja pisma o zainteresovannosti najkasnije do do 15 časova 5. februara 2015. godine.

Informišite se jednom nedeljno o aktuelnim vestima - prijavite se na našu mejling listu

Оставите одговор