Agencija Fič potvrdila BB+ kreditni rejting Srbije

U izveštaju od 19. marta ove godine, Agencija za ocenu kreditnog rejtinga Fitč (Fitch Ratings) je potvrdila ocenu za Srbiju na nivou od BB+, zadržavši stabilne izglede za njegov dalji rast, navoi se u saopštenju Ministarstva finansija.

– Ovim je potvrđeno da su uspešno sprovedene sve ekonomske mere koje je Srbija preduzimala od početka pandemije korona virusa, kao i prethodne mere fiskalne konsolidacije. Veliki šokovi izazvani korona krizom su izbegnuti, zadržali smo radna mesta, a država novim ekonomskim merama nastavlja da svodi posledice na najmanju moguću meru – rekao je ministar finansija Siniša Mali.

“Zajedničkim naporima Vlade Srbije i Narodne banke Srbije, kao i donetim sveobuhvatnim paketom mera monetarne i fiskalne politike, koji između ostalih, uključuje niz mera za podršku domaćinstvima, subvencije za plate, moratorijum na otplatu kredita, smanjenje kamatnih stopa kao i mere za podršku likvidnosti u korporativnom sektoru, efekti krize u Srbiji su znatno ublaženi”, objašnjava se u izveštaju renomirane agencije.

Ministar Mali je podsetio da je održavanje srpske ekonomije prošle i ove godine postignuto izdvajanjem više od osam milijardi eura za pomoć građanima i privredi, kao i da je u toku realizacija trećeg paketa ekonomske podrške. On je istakao da je implementacija mera iz obimnog paketa podrške privredi i građanima očuvala nivo zaposlenosti u privredi, bez povećanja stope nezaposlenosti.

– Agencija Fič je prepoznala da su preduzetim strukturnim reformama stvoreni uslovi za rast priliva domaćih i stranih direktnih investicija. Srbija je poslednjih godina izuzetno atraktivna i poželjna investiciona destinacija, a potvrda toga je i činjenica da su strane direktne investicije, uprkos pandemiji, tokom prošle godine iznosile skoro tri milijarde eura. Nijedan strani investitor nije odustao od svojih investicija za vreme pandemije i to je dobra potvrda povoljnog ambijenta za poslovanje – rekao je Mali.

Agencija u svom izveštaju naglašava da je u Srbiji održana niska i stabilna inflacija, relativna stabilnost deviznog kursa, kao i visok nivo deviznih rezervi, koje su dostigle 13,6 milijardi eura na kraju januara 2021. godine. Takođe ističe i ulogu bankarskog sektora u smanjivanju šokova izazvanih pandemijom korona virusa.

Fič navodi da je u 2020. godini došlo do povećanja učešća duga u BDP-u, zbog potrebe finansiranja mera podrške privredi i građanima, kao odgovor na pandemiju. Zbog toga predviđa da će učešće duga opšte države u ovoj godini privremeno dostići 59,6% BDP-a, a da se već od sledeće godine može očekivati vraćanje duga na opadajuću putanju. Agencija već tokom ove godine očekuje oporavak ekonomije i procenjuje da će biti ostvaren značajan privredni rast od čak 5,2%, a 4,5% u 2022. godini.

– Korona kriza još uvek nije završena, ali Srbija je uprkos tome prethodnu godinu završila sa odličnim rezultatima. I ovu godinu smo počeli sa odličnim makroekonomskim indikatorima, s obzirom na to da je javni dug bio na nivou od oko 52 posto, što je ispod nivoa koji propisuje Mastriht, što je takođe fenomenalan rezultat u uslovima opšte ekonomske nestabilnosti. Pored prošlogodišnjeg veoma malog pada BDP-a, Srbija s pravom očekuje da će kumulativni rast narednih godina biti najveći na starom kontinentu – poručio je srpski ministar finansija.

Informišite se jednom nedeljno o aktuelnim vestima - prijavite se na našu mejling listu

Оставите одговор