Uputstvo za otvaranje privatne firme u Srbiji

made-in-germany-rs-potpis-ugovor

Strategijom Vlade Srbije za podršku razvoju malih i srednjih preduzeća, preduzetništva (MSPP) i konkurentnosti, za period 2015. – 2020. godine, broj MSPP u našoj zemlji trebalo bi da se sa sadašnjih 315.412 poveća na 350.000, a broj zaposlenih sa nepunih 770.000 na 950.000.

Ovo su kratke smernice o postupku registracije privatne firme, namenjene svima koji bi se ili koji će se odlučiti u životu na takav potez.

Agencija za privredne registre

Agencija za privredne registre (APR) u saradnji sa Zavodom za statistiku i Poreskom upravom vrši registraciju firme i dodeljuje joj matični broj i poreski identifikacioni broj (PIB).
Za registraciju je potrebno pribaviti dokumentaciju koja zavisi od oblika organizovanja firme.

Prvi korak je da se sa sajta APR-a preuzme Ugovor o osnivanju „društva sa ograničenom odgovornošću“ (DOO – jednodomni sistem upravljanja), koji se popunjava u četiri primerka. Zatim se u četiri primerka popuni i OP obrazac (Overeni potpisi lica ovlašćenih za potpisivanje). Jedan primerak je za Sud, jedan za APR a dva ostaju osnivaču firme. Za Poresku upravu i banku dovoljne su kopije OP obrasca.

Potom sa sajta treba preuzeti i popuniti Registracionu prijavu. Ukoliko popunjena prijava sadrži neke nedostatke, APR će doneti Rešenje kojim odbacuje Vašu registracionu prijavu i u kome će taksativno navesti koji su to nedostaci i kako da ih otklonite. Zato registracionu prijavu treba popuniti precizno, navesti sve podatke i dostaviti svu potrebnu dokumentaciju.

U slučaju nepotpune dokumentacije ili greške, dat je rok od 30 dana od dana donošenja Rešenja da se prijava ponovi, odnosno ispravi i dopuni, uz pozivanje na isti broj, ali i uz obavezu doplate 50 posto takse.

Sud i banka

Sledeći korak je odlazak u Sud i overa Ugovora o osnivanju DOO i OP obrasca, a zatim je potrebno uplatiti osnivački kapital u banci kod koje želite da imate račun. Minimalni osnivački kapital za DOO je simboličnih 100 dinara uz još oko 150 dinara na ime izdavanja bankarske potvrde. U banci se uplaćuje i Naknadu za osnivanje, Naknadu za objavljivanje Osnivačkog akta i Taksa za dobijanje matičnog/registarskog broja, za šta je potrebno ukupno oko 8.000 dinara.

Opet u APR

Zatim se u APR-u podnosi prijava sa sledećim dokumentima:
1. Jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica (popunili ste je u prvom koraku)
2. Osnivački akt društva (overena u Sudu)
3. Dokaz o identitetu članova društva (kopija lične karte za građane Srbije ili pasoš za strance)
4. OP obrazac (overen u Sudu)
5. Potvrda od banke o uplati novčanog uloga
6. Dokaz o uplati naknada (Naknada za osnivanje, Naknada za objavljivanje osnivačkog akta, Taksa za dobijanje matičnog broja)

Nakon predaje svih ovih dokumenata, dobija se potvrda sa kojom se u APR-u posle 3-5 radnih dana podiže dokumentacija. Na sajtu APR-a treba pratiti u kom je statusu vaša firma. Čim pređe iz statusa „U procesu otvaranja“ u status „Aktivno privredno društvo“ možete otići u APR kako bi podigli Rešenje APR-a i Poreski identifikacioni broj. Posle dobijanja rešenja APR-a treba kod pečatoresca izraditi pečat.

Opet u banku

U banku se po drugi put ide da bi se otvorio račun firme i da se prebaci osnivački kapital. Slobodni ste da napomenete i da želite e-banking, kako biste brže završili i da se ne bi ponovo vraćali u banku kasnije. Procedura može potrajati i do sat vremena, jer ima dosta papira da se potpiše, kao što su Ugovor sa bankom, depo karton itd. Nakon potpisivanja ugovora sa bankom račun firmr će biti aktiviran u roku od jednog dana.

U Poresku upravu

Posle nekoliko dana od otvaranja firme, na adresu će vam stići Zahtev za dostavljanje dokumentacije nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave. Ptrebno je doneti Izvod iz APR-a, Poreski broj, Ugovor o zakupu poslovnog prostora, M obrazac, Ugovor sa knjigovođom i slično, kao i dva obrasca koja se mogu preuzeti sa sajta Poreske uprave (Obrazac PPPDV i Obrazac PDP).

Od 1. aprila 2015. godine PDP prijava se podnosi elektronskim putem, što znači da je potrebno predati u Poresku upravu tzv. PEP obrazac sa podacima o ovlašćenim licima za elektronski potpis (osim lica iz firme to je obično i knjigovođa). Ako želite da uđete odmah u sistem PDV-a, predajete i PPPDV prijavu.

Uputstvo na portalu „Moja firma“

Kompanija „Telenor“ je lansirala novi portal www.mojafirma.rs namenjen preduzetnicima u Srbiji. Tu se na jednom mestu mogu pronaći sve informacije u vezi sa pokretanjem, ali i vođenjem malog i srednjeg preduzeća u Srbiji – od osnivanja preduzeća, preko pravnih, poreskih i knjigovodstvenih pravila i uputstava, sve do marketinga. Uspešni preduzetnici će preko ovog sajta redovno davati savete za uspešno vođenje firme, a lako su dostupni i vodiči, u kojima su korak po korak objašnjene najvažnije operacije, neophodne za svakodnevno funkcionisanje jedne firme.

Sa portala je moguće preuzimanje najvažnijih formulara, šablona ugovora, kalkulatora troškova, kao i mnogih drugih korisnih dokumenata koji mogu pomoći da se administrativni poslovi završe brže i jednostavnije. Spisak korisnih sadržaja na portalu Mojafirma.rs biće upotpunjen intervjuima sa uspešnim preduzetnicima, koji će preneti svoje iskustvo na temu kako su uspeli i šta im je za to bilo potrebno. Mlade preduzetnike očekuju i saveti koje zamke da izbegnu kada krenu sa poslovanjem.

Informišite se jednom nedeljno o aktuelnim vestima - prijavite se na našu mejling listu

Оставите одговор