Usvojen Zakon o nacionalnom okviru kvalifikacija

Skupština Srbije je juče usvojila dugo najavljivani Zakon o nacionalnom okviru kvalifikacija (NOKS), koji uvodi red u ovu oblast, usklađuje je sa evropskim registrom kvalifikacija i povezuje sa tržištem rada.

Svako zvanje u okviru NOKS-a dobiće svoju šifru, pa će poslodavci napokon znati koja se diploma odnosi na koje kvalifikacije, odnosno koja to određena znanja su tokom studija stekli studenti, prenosi agencija “Tanjug”.

Zakonom o Nacionalnom okviru kvalifikacija uspostavlja se jedinstveni i integrisani nacionalni okvir kvalifikacija koji obuhvata sve nivoe i vrste kvalifikacija, bez obzira na način sticanja i nezavisno od životnog doba u kome se kvalifikacije stiču.

U skladu sa tim, biće formiran savet za NOKS, Agencija za kvalifikacije i sektorska veća. Njihov zadatak će biti izrada standarda kvalifikacija, što je preduslov za formiranje registra NOKS. Agencija za kvalifikacije će obavljati poslove obezbeđivanja kvaliteta (izrada predloga standarda kvalifikacija i vođenje registra), dok će uloga sektorskih veća biti da kroz partnerstvo sa Agencijom utvrde predlog standarda kvalifikacija.

U saopštenju skupštine se navodi da je NOKS osnova za primenu koncepta celoživotnog učenja i da utiče na unapređenje sistema obrazovanja Republike Srbije, kao i na razvoj pojedinca. Zadatak Saveta za NOKS će stoga biti i da daje preporuke o procesu planiranja i razvoja ljudskog potencijala u skladu sa relevantnim javnim politikama u oblasti celoživotnog učenja, zapošljavanja, karijernog vođenja i savetovanja.

Informišite se jednom nedeljno o aktuelnim vestima - prijavite se na našu mejling listu

Оставите одговор