Proširena ovlašćenja Agencije za sprečavanje korupcije

Novim Zakonom o sprečavanju korupcije, koji se primenjuje od ponedeljka, uvedene su brojne novine, a Agenciji za sprečavanje korupcije data ovlašćenja da može da vrši neposredan uvid u sva dokumenta i u slučaju nepodudaranja podataka da proverava imovinu i rodbine javnog funkcionera.

– Zaposleni u Agenciji sada mogu da kod svih organa javne vlasti i svih drugih pravnih lica neposredno izvrše uvid u sva potrebna dokumenta, a još značajnije je da imamo pravo da od banaka tražimo podatke o računima i finansijskim sredstvima javnih funkcionera bez njihove saglasnosti – objasnila je Verka Atanasković, pomoćnica direktora Agencije za sprečavanje korupcije, a prenosi agencija Tanjug.

Ona je istakla da je novim Zakonom proširen i krug lica od kojih Agencija može da traži podatke u vezi imovine funkcionera, poput braće, sestara, roditelja… Ukoliko ova lica u roku od 30 dana ne dostave tražene podatke o imovini, i oni podležu prekršajnoj odgovornosti, tako da i protiv njih može biti pokrenut prekšajni postupak. Predviđene kazne za javne funkcionere i povezana lica kreću se od 50 do 150 hiljada dinara. Prema rečima Atanaskovićeve, Agencija je sada dobila nezavisnost i finansijsku samostalnost, jer bez saglasnosti direktora Agencije Vlada Srbije više ne može da spreči izdvajanje predviđenih budžetskih sredstava.

– Sve zakonske odbredbe u vezi sa sukobom interesa sada precizirane, a lična obaveza svakog funkcionera je da uz prijavljivanje imovine i prihoda prijavi i sukob interesa. Ako funkcioneri vrše ili su imenovani na još neku javnu funkciju, za to moraju da traže saglasnost Agencije u roku od osam dana, za razliku od pređašnjih 3 dana. Ukoliko tim povodom dobiju odbijajuće rešenje direktora Agencije, javni funkcioneri imaju mogućnost da se opredele za jednu funkciju koju će obavljati, a ako to ne urade, onda im po sili zakona prestaje druga funkcija – naglasila je Atanaskovićeva.

Novi Zakon definiše i postupanje Agencije po predstavkama i propisuje šta sve treba da sadrži predstavka građana, kao i anonimna predstavka. Ako se utvrdi da postoji sumnja u koruptivne radnje nekog organa, Agencija može da predloži nadzornom organu da ispita i utvrdi navode i da svoje preporuke za otklanjanje koruptivnih elementa. Ukoliko se to ne uradi, Agencija ima pravo da podnese krivičnu prijavu, i eventulano inicira prekršajni ili disciplinski postupak.

– Anonimne predstavke se odnose na sumnju na koruptivne elemente u organima javne vlasti. Zakonom je regulisano šta sve treba da sadrži predstavka, pa i anonimna predstavka, kako bi se po njoj postupalo. Da bi Agencija uzela u rad i razmatranje anonimnu predstavku, ona mora da sadrži sumnju na koruptivne elemente i dokaze – poručila je direktora Agencije i dodala da je novi Zakon posebno usaglašen sa preporukama GREKO.

Ona je takođe napomenula da je Agencija nakon 10 godina postojanja konačno dobila pravi naziv „Agencija za sprečavanje korupcije“, jer se bavi preventivnim mehanizmima u sprečavanju korupcije.

Informišite se jednom nedeljno o aktuelnim vestima - prijavite se na našu mejling listu

Оставите одговор