Nemačko-finska rešenja za smanjenje zagađenja u gradovima

Za jedan od trenutno “gorućih” problema današnjice u svetu, zagađenje i emisiju štetnih gasova i čestica u atmosferu, kompanija VUCOMM ima rešenje u pet koraka, bazirano na tehnologiji nemačkih i finskih kompanija koje se bave monitoringom kvaliteta i filtracijom vazduha.

Prvi korak u smanjivanju zagađenosti vazduha bio bi da se zagađenje učini vidljivim, odnosno da se utvrdi odakle ono dolazi i kog je tipa, da se u gradu odrede lokacije najvećeg zagađenja i da se predvidi njegov nivo i kretanje. Finska kompanija Vaisala je razvila gradsku mrežu senzora za kvalitet vazduha, uz pomoć kojih se formira aktivna mapa visoke rezulicije sa prikazom i prognozom kretanja zagađenja u realnom vremenu.

Drugi korak bi bio instaliranje gradskih prečistača vazduha na glavnim tačkama zagađenja i formiranje linije prečistača kojima se grad odvaja od zagađivača zidom čistog vazduha. Nemačka firma Mann+Hummel ima u ponudi uređaj koji zauzima 1 kvadrat prostora, a prečišćava 350.000 m3 vazduha dnevno korišćenjem specijalne tehnologije filtriranja. Uređaj se instalira na deonicama sa gustim saobraćajem, u pešačkim zonama, školskim dvorištima, ispred bolnica…

Treći korak bi se odnosio na pretvaranje postojećih dizel autobusa javnog prevoza u mobilne prečistače, tako što bi se na njih montirali mobilni prečistači kompanije Mann+Hummel, koji bi filtrirali vazduh duž autobuskih trasa, pretvarajući ih u “zelene“.

Četvrti korak se fokusira na sprečavanje ekoloških incidenata i analiziranje saobraćaja. Nemačka firma Mobotix nudi inteligentne IP termalne kamere koje upozoravaju na mogućnost nastanka požara na deponijama, sprečavajući pojavu većeg požara i nastanak otrovnih gasova. Uparivanje ovih kamera sa senzorima zagađenja omogućava prikaz broja i vrste vozila na ulicama, čime se detektuje problem zagađenja nastalog od vozila i trošenjem asfaltne podloge.

Peti korak u smanjenju zagađenosti vazduha u gradovima bio bi praćenje rezultata sprovedenih mera, što bi se odnosilo na konstantan monitoring zagađenja u realnom vremenu i procenu korisnosti primenjenih mera, a što je osnova za dalje planiranje razvoja grada i kontrolu zagađivača.

Informišite se jednom nedeljno o aktuelnim vestima - prijavite se na našu mejling listu

Оставите одговор