Nemački kredit za regionalnu deponiju kod Kruševca

Početkom ove godine gradonačelnica Kruševca Jasmina Palurović i predsednici opština Blace, Aleksandrovac, Brus, Ćićevac i Varvarin, potpisali su sporazum o izgradnji regionalne deponije Srnje kod Kruševca, koja će biti finansirana iz kredita Nemačke razvojne banke (KfW).

U ovom poslu sada se otišlo korak dalje, stavljanjem na rani javni uvid Plana detaljne regulacije regionalnog centra za upravljanje otpadom Srnje, koji je naručio Grad Kruševac, a izradilo kruševačko JP za urbanizam i projektovanje. Na ovaj način stvaraju se uslovi za rešavanje velikog komunalnog problema grada u oblasti životne sredine, ali i za podršku konceptu formiranja regionalne mreže centara u skladu sa Strategijom upravljanja otpadom od 2010. do 2019. godine.

Plan detaljne regulacije regionalnog centra za upravljanje otpadom Srnje biće dostupan široj javnosti do 25. avgusta. Izveštaj o konceptu za pripremu idejnog rešenja nove deponije izradio je „SETEC Engineering GmbH &Co KG, ICP mbH and associated partners“, a deponija bi već od 2022. godine trebalo da postane regionalni centar za upravljanje otpadom, izgrađen po najvišim evropskim ekološkim standardima, prenosi eKapija.

Postojeća deponija Srnje, na oko 6,5 kilometara severno od centra Kruševca, nalazi se na tromeđi katastarskih seoskih opština Srnje, Velika Kruševica i Padež, a napravljena je još 1984. godine. Prostire se na 37 hektara i opremljena je osnovnom infrastrukturom, a na njoj se prikuplja otpad od približno 85.000 stanovnika. Na deponiju je tokom godina osim komunalnog dovožen i opasan otpad, kao i građevinski, industrijski, medicinski, i otpad životinjskog porekla, objekti na deponiji su u lošem stanju ili van funkcije, zbog čega dolazi do zagađenja vazduha, zemljišta i podzemnih i površinskih voda.

Planom regulacije kruševačke regionalne deponije predviđena je sanacija postojećeg zagađenja, popravljanje stanja životne sredine, zemljišta i voda, i uspostavljanje integrisanog, bezbednog, održivog i ekološki prihvatljivog sistema upravljanja otpadom. Deponija će biti podeljena na više funkcionalnih celina, od kojih će jedna biti namenjena za objekte uprave, radničke zgrade i nadstrešnice za mašine, u drugoj će biti nova sanitarna deponija na površini od 8,56 hektara, postrojenje za sortiranje otpada, preradu i prikupljanje procednih voda, azil za životinje i stanica za gorivo, dok će se u trećoj celini vršiti mehaničko – biološki tretman otpada, a tu će biti i postrojenja za kompostiranje organskog otpada.

„Regionalni centar je projektovan da pokriva Rasinski okrug, sa oko 200.000 stanovnika, za period od najmanje 20 godina, počev od 2023. do 2045. godine, sa predviđenom količinom otpada koja će se odlagati za planirani period, od 614.183 m3 do 832.676 m3“, precizira se u planskoj dokumentaciji.

Informišite se jednom nedeljno o aktuelnim vestima - prijavite se na našu mejling listu

Оставите одговор