Javni poziv Vojvodine za program povećanja konkurentnosti

made-in-germany-rs-giz

U saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnju saradnju GIZ, Fond za podršku investicija u Vojvodini (VIP) objavio je javni poziv kompanijama za učešće u Programu povećanja konkurentnosti u pokrajinskoj prehrambenoj industriji.

Ovaj program deo je tehničke pomoći GIZ-a, a cilj mu je povećanje konkurentnosti srpskih kompanija kroz izradu biznis planova za investicione projekte koji su usmereni na potražnju za stranim strateškim partnerima i investitorima. Program ima tehničku podršku odabranih konsultanata za izradu biznis planova investicionih projekata prehrambenih kompanija.

Pravo učešća imaju privredna društva koja su pozitivno poslovala u 2011, 2012, 2013. godini, koja su u većinskom domaćem vlasništvu sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, i koja nemaju neizmirenih dospelih obaveza prema Republici Srbiji u trenutku objave konkursa. Na javni poziv se ne mogu prijaviti privredni subjekti u stečaju ili postupku likvidacije. Ispunjenost uslova utvrdiće se na osnovu finansijskih izveštaja objavljenih na sajtu Agencije za privredne registre (APR), kao i dostavljanjem izjave koja je sastavni deo dokumentacije pri konkurisanju.

Izabrane kompanije biće obavezne da konsultantima stave na raspolaganje sve neophodne informacije potrebne za izradu tehničkog, tržišnog i finansijskog dela biznis plana. Naročito je važno da su na raspolaganju sve projektne studije tehničkog tipa, kao što su idejni projekti i slično, a ukoliko one ne postoje, da se dostave precizni ili aproksimativni parametri koji su potrebni za izradu tehničkog dela biznis plana. To se odnosi na podatke o mogućim varijantama tehničko-tehnoloških rešenja, opis odabaranih tehničko tehnoloških rešenja i građevinskih objekata, podatke o kapacitetu, normativima utrošaka materijala, broju i strukturi radne snage povezane sa tehnološkim procesom, podatke o troškovima održavanja i veku upotrebe sredstava i slično. Za preciznost dostavljenih parametara tehničkog tipa, kao i ostalih internih podataka odgovorna je sama kompanija.

Za predstavnike izabranih kompanija biće organizovan dvodnevni seminar posvećen procesu razvoja biznis plana, na kome će predstavnici kompanija dobiti detaljna uputstva o potrebnim podacima i formi njihove prezentacije. Rezultate programa, u vidu biznis planova i investicionih tizera, VIP će koristiti u cilju promocije kompanija i traženja potencijalnih strateških partnera i investitora za te kompanije.

Prijave na konkurs će biti rangirane na osnovu atraktivnosti poslovne ideje (originalnost, inovativnost) i doprinosa razvoju prehrambene industrije Vojvodine; procenjene tehničke, pravne i tržišne izvodljivosti; kapaciteta (organizacioni, kadrovski, finansijski) kompanije da realizuje investicioni projekat do kraja; mogućnosti zatvaranja finansijske konstrukcije i procenjene isplativosti poslovnog poduhvata i potencijala nalaženja strateškog partnera ili investitora.

Za učešće u programu neophodno je popuniti prijave, a neophodno je priložiti i Izjavu o prihvatanju i ispunjavanju uslova. Prijava za Program i izjava mogu se preuzeti sa internet stranice VIP Fonda.

Informišite se jednom nedeljno o aktuelnim vestima - prijavite se na našu mejling listu

Оставите одговор