Evropske reke drastično zagađene pesticidima

made-in-germany-rs-zagadjene-reke

Sve reke u Evropi zagađene su pesticidima, a u gotovo polovini rečnih slivova od ukupno 91, izmerene su koncentracije hemikalija, koje mogu da naškode ribama, beskičmenjacima i algama.

Značajno poboljšanje kvaliteta voda do 2015. godine predstavlja cilj svih članica Evropske unije, predviđen odredbama okvirne direktive o vodi. Međutim, najnovije naučno istraživanje pokazuje da ovaj cilj neće biti lako ostvariti zbog prisustva visokog nivoa otrovnih materija u vodama. Problem je još veći ako se zna da se u merenju kvaliteta vode ne računaju sve, inače brojne toksične hemikalije, kao i da se na listama opasnih materija koje se mere, još uvek nalaze i one koje se više zvanično ne koriste. Zato su rezultati ovog istraživanja po prvi put pokazali da su ekološki rizici od otrovnih hemikalija znatno veći nego što se to do sada pretpostavljalo, prenosi „euractiv.rs“.

Ispitivanje kvaliteta evropskih voda uradili su Institut za ekološke nauke „Landau“, „Helmholc“ centar za ekološka istraživanja iz Lajpciga (Helmholtz), naučnici francuskog Univeriteta „Lorena“ i „EDF“ i Švajcarskog saveznog instituta za vodu i tehnologiju. Kako je na osnovu dobijenih rezultata zaključeno, „hemikalije u reke i potoke uglavnom dospevaju iz poljoprivrede, a pesticidi su dominantan faktor hemijskog zagađenja vodenih ekosistema“.

Naučnici su upozorili da su reke poput Dunava, sa fascinantnim ekosistemima koji pružaju mnogo toga, od rekreacije i ribiolova, do vode za piće za milione ljudi, zagađene hemikalijama iz gradova, poljoprivrede i industrije. Takav hemijski sastav ozbiljno škodi algama i životinjama koje žive u rekama, a takođe predstavlja potencijalni rizik i za ljude. Istraživanje je pokazalo i da su ekološki rizici od hemikalija prisutni u većini od više hiljada evropskih vodenih ekosistema. Utvrđeno je da hemikalije predstavljaju ekološku pretnju za gotovo polovinu svih evropskih voda, kao i da u 15% slučajeva živa bića u tim vodama izumiru upravo zbog zagađenja.

Na osnovu rezultata ispitivanja, kvalitet vode najgori je u Francuskoj, a to je rezultat činjenice da su vlasti ove zemlje postavile gustu kontrolnu mrežu za analizu uzoraka vode na veliki broj suspstanci, uključujući i one ekološki toksične. Za razliku od Francuske, u drugim evropskim zemljama rizici se ne prepoznaju zbog nepotpunih hemijskih analiza ili nekompletne liste ekološki toksičnih komponenti. Zato su istraživači preporučili da se proširi lista ekološki toksičnih supstanci, jer u tom slučaju „opasne supstance mogu biti otkrivene i pre nego što se pojave na prioritetnoj listi“.

Neophodne mere koje treba preduzeti idu od prevencije preteranog ispuštanja hemkalija u vode i zabrane i zamene posebno problematičnih supstanci, do smanjenja primene poljoprivrednih hemijskih supstanci i unapređenja metoda i tehnologije za tretman kanalizacije i otpadnih voda.

Informišite se jednom nedeljno o aktuelnim vestima - prijavite se na našu mejling listu

Оставите одговор