Energetski efikasnosno 155 srpskih domova zdravlja

bolnica zgrada

Čak 155 domova zdravlja u Srbiji zaslužilo je elaborate o energetskoj efikasnosti, kojima se potvrđuje da su sposobni za značajne uštede energenata i novca. U ovaj projekat uloženo je približno 200.000 eura iz kredita Svetske banke, ili nešto više od 1.300 eura po domu zdravlja.

Izrada elaborata realizovana je od strane resornog ministarstva i Svetske banke, u okviru projekta pod nazivom “Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou” (DILS), a koji je podrazumevao detaljne analize energetske potrošnje domova zdravlja, u ukupnoj površini od približno 590.000 kvadratnih metara.

Pomoćnik ministra zdravlja Republike Srbije Dragan Vukanić objasnio je tim povodom da poboljšanje energetske efikasnosti objekata posredno utiče i na smanjenje emisije gasova odgovornih za stvaranje efekta staklene bašte. Po njegovim rečima, pomenuti projekat podržava nastojanja Ministarstva zdravlja i zdravstvenih ustanova da se domaćinski odnose prema finansijskim sredstvima sa kojima raspolažu, kao i da za razumno i optimalno ulaganje dobiju najviše što se može dobiti.

Kako je podsetila Tatjana Bajić-Živić, projektni administrator, „Projekat pružanja unapređenih usluga na lokalnom nivou“ započet je još 2009. godine i u velikoj meri je podržao razvoj primarne zdravstvene zaštite. Ona je naglasila da se projekat završava 31. marta ove godine, kao i da neće biti daljeg produžavanja.

Nikola Mirkov, savetnik za izradu elaborata o energetskoj efikasnosti, smatra da je ovaj projekat jedan od najvećih pojedinačnih napora u ispitivanju energetske efikasnosti zgrada u našoj zemlji, posebno kada je reč o objektima javne namene.

U skladu sa srpskim Zakonom o planiranju i izgradnji i Pravilnikom o uslovima, sadržini i izdavanju sertifikata o energetskim svojstvima zgrada, sve nove zgrade ili već postojeće koje su predviđene za rekonstrukciju, adaptaciju i energetsku sanaciju, moraju imati elaborat o energetskoj efikasnosti.

Informišite se jednom nedeljno o aktuelnim vestima - prijavite se na našu mejling listu

Оставите одговор