Medicinari će smeti da prime poklon u vrednosti 5% prosečne plate

Skupština Srbije je usvojila novu odredbu Zakona o zdravstvenoj zaštiti po kojoj će zdravstveni radnici ubuduće smeti da prime poklon koji nije hartija od vrednosti ili novac, pojedinačna vrednost mu ne prelazi 5% prosečne plate, a ukupna vrednost nije veća od prosečne neto plate.

Ovo bi značilo da se kao korupcija (krivično delo primanja i davanja mita) više neće smatrati ukoliko pacijent nagradi lekara, sestru ili tehničara pojedinačnim ne novčanim poklonom u vrednosti do 2.726 dinara (23 eura), odnosno ukoliko ukupna vrednost dobijenih poklona ne prelazi visinu prosečne zarade bez poreza i doprinosa, koja je u januaru ove godine iznosila 54.521 dinara (462 eura).

Ova zakonska odredba predstavlja izuzetak od propisa usvojenih 3. aprila u sklopu Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji medicinarima zabranjuju da traže i prime novac, poklon, uslugu ili da pribave bilo kakvu drugu korist za sebe i članove svoje uže porodice ili fizička i pravna lica koja se opravdano mogu smatrati interesno povezanim, a koji mogu uticati na nepristrasnost ili profesionalno obavljanje njihove dužnosti.

“Izuzetno od stava 5. ovog člana, iskazivanje zahvalnosti u vidu poklona manje vrednosti, odnosno reklamnog materijala i uzoraka, koji nije izražen u novcu ili hartijama od vrednosti i čija pojedinačna vrednost ne prelazi 5%, a ukupna vrednost ne prelazi iznos jedne prosečne mesečne plate bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji, ne smatra se korupcijom, sukobom interesa, odnosno privatnim interesom, u skladu sa zakonom”, propisuje se Članom 234. novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Kako se dalje dodaje, ukoliko zdravstveni radnik i zdravstveni saradnik ima sumnju u pogledu sukoba interesa ili prihvatanja poklona ili usluge, prema Zakonu je dužan da najkasnije do narednog radnog dana obavesti o tome etički odbor svoje zdravstvene ustanove.

Informišite se jednom nedeljno o aktuelnim vestima - prijavite se na našu mejling listu

Оставите одговор