Ukinuto korišćenje pečata u platnom prometu

Od oktobra u platnom prometu u Srbiji privredni subjekti više neće morati da koriste pečat prilikom overe platnih naloga u zemlji i inostranstvu, niti će im pečat biti potreban za otvaranje novih računa, deponovanje potpisa, menica i drugih dokumenata.

Radi pružanja podrške aktivnostima vlade na stvaranju povoljnijeg poslovnog ambijenta, Narodna banka Srbije (NBS) je precizirala odredbe koje ne obavezuju privredne subjekte da upotrebe pečat. Istovremeno, ovim potezom NBS je ohrabrila privredne subjekte da u punoj meri koriste mogućnosti i prednosti elektronskog bankarstva i poslovanja, jer se na taj način smanjuju troškovi i vreme odlaska na šalter banaka i rashodi za papirnu dokumentaciju, navodi se u saopštenju.

Kako se dalje pojašnjava, NBS je još 2014. godine zakonski ukinula obaveznu upotrebu pečata privrednih subjekata prilikom platnih usluga, ali je uočeno da u bankarskoj praksi privrednici i dalje koriste pečat za overu obrazaca platnih naloga na šalteru. Da bi se bankarska praksa unapredila i ujednačila, nova zakonska rešenja nalažu da banke ne mogu odbiti pružanje platnih usluga klijentu koji ne želi da koristi pečat.

Privredni subjekti koji su do sada koristili pečat za overu platnih naloga u zemlji i sa inostranstvom, od 1. oktobra mogu predati banci pisani zahtev da više ne koriste pečat, a banka je dužna da im, bez aneksa ugovora, već narednog dana obezbedi predaju potpisanih platnih naloga bez overe pečatom. Takođe, pravna lica i preduzetnici više neće biti dužni da overavaju zahtev za otvaranje novog računa, niti karton deponovanih potpisa, naloge za platni promet, menice i druga dokumenta iz platnog prometa, sem ako to izričito ne zahtevaju od banke.

Informišite se jednom nedeljno o aktuelnim vestima - prijavite se na našu mejling listu

Оставите одговор