Srbija napredovala u borbi protiv pranja novca

Kako je u poslednjem objavljenom izveštaju Saveta Evrope ocenjeno, Srbija je unapredila mere u oblasti borbe protiv pranja novaca i finansiranja terorizma, a napravila je i značajan napredak u usklađivanju sa međunarodnim standardima u ovim oblastima.

Organ Saveta Evrope nadležan za borbu protiv pranja novca (Manival) navodi da su pozitivni koraci Srbije doveli do podizanja rejtinga zemlje sa „delimično usklađenog“ na „u velikoj meri usklađenog“ u četiri oblasti koje se tiču delatnosti određenih nefinansijskih preduzeća i profesija, kao i u oblasti međunarodne saradnje. Rejting Srbije je jedino snižen u oblasti „novih tehnologija“, u kojoj su uvedeni novi zahtevi koji se odnose na virtualna sredstva.

„Srbija je uspešno ispunila opšta očekivanja Manival-a i rešila većinu, ako ne i sve, nedostatake tehničke usklađenosti u roku od pet godina nakon usvajanje izveštaja o međusobnoj evaluaciji. Postignuta je puna usklađenost sa pet od 40 preporuka Radne grupe za finansije ( FATF) koje se odnose na međunarodne standarde u obalsti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Manji nedostaci postoje u sprovođenju 34 preporuke gde je konstatovano da je Srbija “usklađena u velikoj meri“. Jedna preporuka (o novim tehnologijama) ostaje “delimično usklađena“, a Srbija nema “neusaglašene“ preporuke“, navodi se u izveštaju Saveta Evrope.

Među pozitivnim pomacima Srbije navode se i izmene zakonodavstva kada su u pitanju identifikacija klijenata kazina i transakcije veće od 2.000 eura. Takođe, Srbija je napravila neophodne korake i u oblasti licenciranja računovođa i agenata za nekretnine, u cilju sprečavanja kriminalaca i njihovih saradnika da budu profesionalno akreditovani i da poseduju kontrolu ili upravaljanje u takvim preduzećima.

Pored toga, finansijski supervizori u Srbiji sada su jasno ovlašćeni da sarađuju sa stranim partnerima, a nadzornim organima je nametnuta je opšta obaveza da uspostave odgovarajuće mere zaštite i poštuju zahteve poverljivosti, prenosi agencija Tanjug.

U izveštaju su konstatovani manji nedostaci u definisanju stvarnih vlasnika, evidenciji pridržavanja uslova koje ispunjavaju advokati i notari, kao i u primeni protivmera srazmernih identifikovanim rizicima.

Konstatuje se značajan napredak u implementaciji novih zahteva što se tiče virtuelne imovine u našoj zemlji, ali se i definišu strateški nedostaci u toj oblasti, zbog čega je rejting Srbije smanjen sa „u velikoj meri usklađen“ na „delimično usklađen“.

Naredni izveštaj o ispunjavanju standarda Srbije u oblasti borbe portiv pranja novca i finansiranja terorizma može se očekivati za dve godine.

Informišite se jednom nedeljno o aktuelnim vestima - prijavite se na našu mejling listu

Оставите одговор