Kako odožiti plaćanje poreza i diprinosa?

Od 2. januara počinje da važi vladina uredba kojom se regulišu postupak i način odlaganja plaćanja poreza i doprinosa za privredne subjekte koji su se opredelili za odlaganje plaćanja ovih obaveza, i to bez sprovođenja posebnog postupka, saopštila je Poreska uprava.

Ovo bi podrazumevalo odlaganje plaćanja poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada zaposlenih, kao i poreza i doprinosa na ličnu zaradu preduzetnika i poljoprivrednika, u visini iznosa neplaćene obaveze čija je dospelost za plaćanje odložena u skladu sa zaključkom Vlade Srbije.

Uredbom je omogućeno i odloženo plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica, akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za preduzetnike i poljoprivrednike koji su se opredelili za isplatu lične zarade. Rata ovog svojevrsnog kredita ne može biti manja od 1.000 dinara, dok se plaćanje može izvršiti najviše na 24 beskamatne mesečne rate, od kojih prva dospeva 10. februara 2021. godine, a svaka naredna istog datuma svakog narednog meseca, navodi se u saopštenu Poreske uprave.

Mogućnost odloženog plaćanja se tiče i akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za preduzetnike i preduzetnike poloprivrednike koji se nisu opredelili za isplatu lične zarade, ali i na akontaciju poreza i doprinosa na prihod od samostalne delatnosti za preduzetnike paušalce u visini akontacija poreza na prihode od samostalne delatnosti čija je dospelost za plaćanje odložena u skladu sa uredbom i zaključkom vlade.

Ovo pravo mogu ostvariti samo privredni subjekti koji u propisanom roku podnesu konačnu poresku prijavu poreza na dobit pravnih lica i poreza na prihode od samostalne delatnosti za ovu godinu, odnosno za period koji započinje ili se završava u 2020. Dug za poreze i doprinose privredni subjekat može da isplati u celosti i pre isteka roka, a oni koji ne izmire ratu u navedenim rokovima, gube pravo odlaganja bez sprovođena posebnog poreskog postupka. U tom slučaju preostali dug se naplaćuje u postupku redovne i prinudne naplate.

Informišite se jednom nedeljno o aktuelnim vestima - prijavite se na našu mejling listu

Оставите одговор