Pri kraju druga faza izgradnje deponije u Vinči

Kompanija Beo čista energija, koja u okviru javno-privatnog partnerstva sa Gradom Beogradom privodi kraju drugu fazu izgradnje kompleksa za upravljanje otpadom u Vinči, podnela je resornom ministarstvu Zahtev za određivanje obima i sadržaja za ažuriranje studije o proceni uticaja na životnu sredinu tog projekta.

Inače, u okviru prve faze projekta završen je novi ulaz u deponiju, 3 nove saobraćajnice, platforma za tretman građevinskog otpada, prva faza deponije inertnog otpada, prva faza nove deponije, postrojenje za prečišćavanje procednih voda, platforma za baklje i prateći sadržaji. U drugoj fazi projekta završava se izgradnja nove sanitarne deponije komunalnog i drugog neopasnog otpada, kao i deponija za otpad iz TE-TO energane, zajedno sa sistemima za prikupljanje podzemnih, procednih i atmosferskih voda, prenosi eKapija.

„Treća faza izgradnje nove deponije je planirana nakon završetka druge faze, u trajanju od 22 godine, i obuhvata izradu dna deponije i potrebnih slojeva na dnu i kosinama, drenažni sistem za ovu fazu i sistem za evakuaciju atmosferskih voda iz tela i van deponije“, navodi se u tekstu zahteva i podseća da su izgrađeni objekti pušteni u probni rad, da se otpad već odlaže na prvu fazu nove deponije i da se u kratkom roku očekuje puštanje u probni rad i druge faze nove sanitarne deponije za komunalni i drugi neopasni otpad, donje platforme i postrojenja za prečišćavanje procednih voda.

Kao razlog za ažuriranje studije o proceni uticaja na životnu sredinu navodi se uočena potreba tržišta i Grada Beograda za dopunjavanjem liste različitih vrsta neopasnog otpada. S obzirom na to da je deponija u Vinči kategorisana kao deponija neopasnog otpada, na nju se, prema članu 13. Uredbe o odlaganju otpada, pored komunalnog i neopasnog otpada bilo kog porekla, može odlagati i čvrst nereaktivni opasan otpad, koji takođe zadovoljava granične vrednosti.

U proširenu listu spadao bi i neopasni otpad od industrije mlečnih proizvoda, industrije peciva i konditorskih proizvoda, industrije alkoholnih i bezalkoholnih napitaka, kao i tekstilne industrije, budući da taj otpad svakako završi na nekoj deponiji, pa je ideja da se omogući njegov prijem do trenutka kada će biti usmeren na neko potencijalno postrojenje za kompostiranje ili ukoliko bude recikliran pre nego postane otpad.

Na listu bi bio dodat i neopasni otpad iz energane, čije je deponovanje planirano na posebno izgrađenoj deponiji, kao i neopasni otpad iz postrojenja za obradu otpada i tretmana otpadnih voda, pri čemu se prevashodno misli na otpad koji dolazi sa budućih transfer stanica, linija za sekundarnu selekciju otpada i slično, ali i iz internih tokova postrojenja u Vinči. Na proširenu listu bi bili dodati i čvrsti otpadi i muljevi na bazi kalcijuma iz procesa odsumporavanja gasa, kao i leteći pepeo, šljaka i prašina iz kotla, koji sadrže opasne supstance.

Informišite se jednom nedeljno o aktuelnim vestima - prijavite se na našu mejling listu

Оставите одговор