Od 1. aprila elektronske prijave za porez na dohodak

made-in-germany-rs-prijava-poreza

Svima koji su u prošloj godini zaradili više od 2.211.336 dinara (oko 18.000 eura) istekao je rok za podnošenje poreske prijave za plaćanje godišnjeg poreza na dohodak predajom papira na šaltere. Od 1. aprila do 15. maja ove prijave će se Poreskoj upravi dostavljati isključivo elektronskim putem uz elektronski potpis, a takva se prijava smatra podnetom kada poreski obveznik primi obaveštenje o njenom prispeću.

Porez na dohodak građana plaća se na prihode iz svih izvora, osim onih koji su posebno izuzeti ovim zakonom. Oporezivi prihod predstavlja razliku između bruto prihoda koji je ostvario poreski obveznik i troškova koje je imao pri njihovom ostvarivanju, prenosi „Politika“.

Godišnji porez na dohodak građana za 2014. godinu plaća se po stopama od 10, odnosno 15 posto, u zavisnosti od visine oporezivog dohotka. Obveznik koji je prošle godine ostvario oporezivi dohodak (razlika godišnjeg zbira prihoda umanjenog za plaćene poreze i doprinose i neoporezivog iznosa u visini 2.211.336 dinara, umanjen za lične odbitke) u visini do šestostruke prosečne godišnje zarade, što iznosi 4.422.672 dinara, platiće porez po stopi od 10 procenata. Za iznose preko tog iznosa porez će se plaćati po stopi od 15 procenata. Novoutvrđeni iznos ličnih odbitaka za 2014. godinu za poreskog obveznika iznosi 294.845 dinara, a za svakog izdržavanog člana porodice po 110.567 dinara.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku (RZS), prosečna godišnja zarada po zaposlenom u Srbiji isplaćena u 2014. godini iznosila je 737.112 dinara. Godišnji porez na dohodak građana se utvrđuje za fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom, isplaćene u Republici, u godini za koju se utvrđuje porez. Obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana dužan je da za ostvareni dohodak u prošloj godini podnese prijavu za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak s tačnim podacima, jer poreznici kontrolišu tačnost podataka iz podnetih prijava i porede ih sa podacima iz raspoložive evidencije, posle čega preduzimaju mere iz svoje nadležnosti.

U Poreskoj upravi podsećaju da obavezu da prijave godišnji porez na dohodak građana imaju rezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Srbije i u drugoj državi i nerezidenti, za dohodak ostvaren u Srbiji. Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji propisane su kazne za poreske prekršaje, odnosno za sve one koji izbegnu da prijave prošlogodišnju zaradu veću od 2,2 miliona dinara ili pogrešno popune prijavu.

Neoporezivi iznos dohotka za 2014. godinu, u odnosu na 2013. godinu veći za 25.848 dinara. Najveći prijavljeni oporezivi prihod za 2013. godinu iznosio je 291.289.161 dinar.

Odredbe Zakona o porezu na dohodak građana mogu se naći na sajtu Poreske uprave: www.poreskauprava.gov.rs

Informišite se jednom nedeljno o aktuelnim vestima - prijavite se na našu mejling listu

Оставите одговор