Nove mere NBS za lakši pristup i otplatu stambenih kredita

Narodna banka Srbije (NBS) je donela tri nova seta mera privremenog karaktera za lakši pristup stambenim kreditima i njihovu otplatu, čime se daje podrška stanovništvu, ali i građevinskoj industriji kroz brži obrt sredstava i održavanje rasta. Novi set mera banke će moći da primenjuju do kraja 2021. godine.

Ovim merama se omogućava produžetak roka otplate stambenih kredita na maksimalno pet godina i privremeno olakšavanje procedure za pristup stanovništva kratkoročnim dinarskim kreditima do određenog iznosa.

Prva konkretna mera usmerena je na građanstvo i odnosi se na odobravanje novih stambenih kredita iz novogradnje, a predmet kreditiranja, pored izgrađenih stanova, mogu biti i objekti u izgradnji, bez obzira na stepen završenosti, ukoliko je reč o projektnom finansiranju banke, a kod kojih je Građevinska direkcija Srbije nosilac građevinske dozvole ili su u okviru mera podrške države namenjene određenim kategorijama fizičkih lica.

Ukoliko je reč o finansiranju druge banke ili o projektu investitora pravnog lica, predmet kreditiranja mogu biti i objekti u izgradnji koji su najmanje 60% završeni. Umesto do sada uobičajenog 80% minimalnog stepena izgrađenosti objekta, čiju je kupovinu bilo moguće finansirati stambenim kreditima banaka, novom merom bankama su dati su podsticaji za odobravanje stambenih kredita ne čekajući završetak stambenog objekta. Pri tome su jasno definisani kriterijumi koje i investitor i objekat u izgradnji moraju ispuniti radi primene ove mere, navode u NBS.

Za finansiranje ovog oblika kreditiranja, bankama je omogućeno da koriste određene zaštitne slojeve kapitala koje inače izdvajaju. Ovom odlukom NBS dodatno se podržavaju i prethodni programi u vezi sa kupovinom prvog stana, tako što se i za novoodobrene kredite iz ove kategorije omogućava preferencijalni tretman, prenose srpski mediji.

Druga mera NBS usmerena je na olakšavanje otplate stambenih kredita, naročito onim građanima koji će se u narednom periodu možda suočiti sa smanjenim ili neizvesnim primanjima, kao i građanima koji svoje obaveze otplate žele da izmire u dužem roku od inicijalno planiranog.

Bankama je tako omogućeno da u toku ove i naredne godine ponude dužnicima, koji su se zadužili pre stupanja na snagu ove odluke, produženje roka otplate stambenih kredita za najviše pet godina, bez pogoršanja statusa u pogledu procene urednosti dužnika u otplati takvih kredita. Takođe je uvedeno i regulatorno rešenje koje banci ostavlja mogućnost da fizičkom licu, koje ne prima zaradu odnosno penziju preko računa u toj banci, odobri kredit u iznosu do 90.000 dinara sa rokom dospeća do dve godine, uz potpisanu izjavu dužnika o zaposlenju i zaradi ili penziji dužnika u poslednja tri meseca.

Informišite se jednom nedeljno o aktuelnim vestima - prijavite se na našu mejling listu

Оставите одговор