Uskoro nova pravila za nadzor nad javnim nabavkama

Srpsko Ministarstvo finansija usvojilo je Pravilnik o načinu vršenja nadzora nad izvršenjem ugovora o javnim nabavkama, sa čijom će se primenom početi od 1. januara sledeće godine.

Prema novom pravilniku, nadzor će sprovoditi budžetska inspekcija i to na osnovu uvida u sopstvene registre i dostupne podatke. Izbor subjekata i ugovora inspekcijskog nadzora vršiće se na osnovu procenta realizacije ugovora, izmene ugovora, ravnomerne geografske raspoređenosti, tipa korisnika javnih sredstava, vrednosti svih zaključenih ugovora i broja zaključenih ugovora. Pri tome izbor može biti slučajan, navodi se u tom dokumentu, a prenosi eKapija.

Inspekcijski nadzor započinje kada budžetski inspektor odgovornom licu uruči nalog, a potom utvrđuje da li je on posebnim aktom bliže uredio način planiranja i sprovođenja postupka javne nabavke, kao i praćenja izvršenja ugovora o javnoj nabavci društvenih i drugih posebnih usluga u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (način komunikacije, pravila, obaveze i odgovornost lica i organizacionih jedinica).

Odgovorno lice je dužno da inspektoru da na uvid svu potrebnu dokumentaciju iz koje se mogu utvrditi činjenice, kao što su ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum, dokumentacija o izabranoj ponudi, izmene ugovora, fakture, računi…

Ukoliko se u postupku inspekcijskog nadzora utvrde radnje i nezakonitosti za koje postoje osnovi sumnje o učinjenom krivičnom delu ili privrednom prestupu, budžetski inspektor podnosi nadležnom javnom tužilaštvu krivičnu prijavu, odnosno prijavu za privredni prestup ili obaveštenje sa dokazima da postoje osnovi sumnje o učinjenom krivičnom delu, odnosno privrednom prestupu, navodi se u pravilniku.

Takođe, ako se utvrde nezakonitosti koje su prema zakonu ili drugom propisu kažnjive kao prekršaj, budžetski inspektor podnosi nadležnom sudu zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.

Informišite se jednom nedeljno o aktuelnim vestima - prijavite se na našu mejling listu

Оставите одговор