Medicinske sestre se spremaju za Nemačku

made-in-germany-rs-stethoskop
Kandidati na testiranju

U skladu sa Sporazumom o posredovanju i privremenom zapošljavanju radnika, državljana Republike Srbije u Saveznoj Republici Nemačkoj, Nacionalna služba za zapošljavanje početkom avgusta meseca ove godine oglasila je slobodna radna mesta za zapošljavanje zdravstvenih radnika u ovoj evropskoj zemlji. Iako je konkurs trajao samo mesec dana, u Službi zapošljavanja trenutno je još uvek u toku testiranje kandidata, jer je odaziv srpskih medicinara na oglas bio veliki, što je sasvim u skladu sa najavljenim potrebama nemačkog tržišta rada.

U tekstu oglasa naznačeno je da se na oglas mogu javiti nezaposleni i zaposleni kandidati, bez obzira da li su prethodno prijavljeni na evidenciju nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje. Kao najmanji obrazovni nivo tražena je srednja medicinska škola (IV stepen), obrazovnog profila medicinska sestra – tehničar opšteg ili pedijatrijskog smera.

Od posebnih znanja i veština bilo je potrebno da kandidati znaju nemački jezi na minimalno A2 nivou prema Evropskom referentnom okviru za jezike, uz napomenu da će prednost imati kandidati sa znanjem nemačkog jezika na B1 nivou ili višem. Takođe je bio obavezan i položen stručni ispit za medicinsku sestru – tehničara opšteg ili pedijatrijskog smera.

 

Uslovi rada i potrebna dokumentacija

Nemačkom tržištu rada iz Srbije su potrebni radnici za zdravstvenu negu, koji bi radili u bolnicama i domovima za stara lica asistenti za zdravstvenu negu do priznavanja diplome u Nemačkoj, a posle priznavanja diplome radili bi na poslovima kvalifikovanog zdravstvenog radnika. Naši radnici prvo bi bili radno angažovani na određeno vreme do nostrifikacije diplome, a nakon toga  radni odnos se može zasnovati i na neodređeno vreme. Svi zaposleni radnici imali bi mogućnost da nakon određenog perioda, u skladu sa Zakonom o boravku stranaca u Nemačkoj, podnesu zahtev za dobijanje stalne boravišne dozvole. U skladu sa pozitivnim propisima SR Nemačke, nostrifikacija diplome za zdravstvenog radnika je obavezna najkasnije u roku od 12 meseci od zasnivanja radnog dnosa na određeno vreme.

Kako se u oglasu dalje navodi početna plata za naše radnike iznosila bi 1.900 evra (bruto) do priznavanja diplome, uz određena regionalna odstupanja. Poslodavac se obavezao da obezbedi ili pruži podršku u pronalaženju smeštaja i ishrane, a zaposleni su obavezni da u celosti ili delom participiraju u ovim troškovima. Troškove prevoza na relaciji  Srbija – Nemačka snosiće poslodavac.

Da bi naši medicinari mogli da konkurišu za posao u Nemačkoj potrebno im je  propratno pismo na nemačkom jeziku, radna biografija (CV) na nemačkom i srpskom jeziku, diploma završene škole (overena kopija), dokaz o položenom stručnom ispitu (overena kopija), dokaz o radnom iskustvu (kopija radne knjižice ili potvrda od poslodavca), sertifikat o stečenom znanju nemačkog jezika za kandidate koji ga poseduju. U oglasu je takođe naglašeno i da nepotpuna dokumentacija neće biti razmatrana.

 

Način konkurisanja i selekcije kandidata

Kandidati za rad u Nemačkoj bilo da su prijavljeni ili ne kao nezaposlena lica, potrebna dokumenta dostavljali su nadležnim filijalama NSZ lično ili poštom. Oni koji su ušli u uži izbor pozvani su na intervju za posao sa predstavnicima nemačke službe za zapošljavanje, a razgovor se vodio na nemačkom jeziku. Nakon obavljenog intervjua bilo je organizovano i jezičko testiranje.

Nakon selekcije svi izabrani biće uključeni u projekat „Triple Win“ – regionalne saradnje na migraciji radne snage, koji će kandidatima pružati podršku u pripremi, odlasku (radne vize) i integraciji u samoj Nemačkoj. Projekat „Triple Win“ – u organizaciji nemačke službe za zapošljavanje (BA) i nemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ), pruža podršku kroz kurseve jezika, kao i petodnevni kurs pripreme za rad i život u Nemačkoj.

U prilogu ovog teksta mogu se videti primeri za pisanje propratnog pisma, kao i radnih biografija na nemačkom i srpskom jeziku.

Za sve informacije o aktuelnim konkursima za zapošljavanje naših radnika u inostranstvu svi zainteresovani mogu da se obrate svom savetniku za zapošljavanje u nadležnim filijalama Službe zapošljavanja, ili Migracionim servisnim centrima NSZ.

 

Šta se traži u Nemačkoj

Nemačka je usvojila novu uredbu o zapošljavanju, a sada su tamošnji poslodavci spremni da zapošljavaju i radnike iz zemalja koje nisu članice EU. Nemačka agencija za zapošljavanje nedavno je objavila listu od oko 50 deficitarnih poslova, na kojoj prednjače IT stručnjaci i mašinski inženjeri, medicinsko i osoblje za brigu o starim ljudima. U Institutu nemačke privrede tvrde da oko 120.000 visokokvalifikovanih radnika nedostaje samo u oblasti matematike, informatike, prirodnih nauka i tehnike. U deficitarne profile u Nemačkoj uz IT stručnjake i mašinske inženjere spadaju i elektroničari, električari, elektroinstalateri, vodoinstalateri, mašinovođe, lekari, medicinske sestre, kao i već pomenuti negovatelji starijih osoba ali i negovatelji bolesne dece.

 

Zapošljavanje u inostranstvu

U poslednje četiri godine, preko Nacionalne službe za zapošljavanje zaposleno je ukupno 56 srpskih državljana u inostarnstvu. U 2010. godini osam lekara je zaposleno u Nemačkoj, a tri lekara i pet medicinskih sestara u Libiji; U 2011. godini, sedam lekara i jedan inženjer mašinstva takođe je zaposleno u Nemačkoj; U 2012. godini u Nemačkoj je posao našlo još tri naša lekara specijalista i 15 medicinskih sestara, a jedna medicinska sestra u Ugandi; U prvoj polovini 2013. godine još četiri lekara specijalista je zaposleno u Nemačkoj, tri lekara i tri medicinske sestre u Libiji i tri profesorke engleskog jezika u Japanu.

(NN; Made in Germany RS)

Primer radne biografije

Informišite se jednom nedeljno o aktuelnim vestima - prijavite se na našu mejling listu

Оставите одговор