Informacioni sistem APR za konsolidovane finansijske izveštaje

made-in-germany-rs-apr-sajt

U posebnom informacionom sistemu Agencije za privredne registre (APR) od 3. jula je za sve grupe pravnih lica omogućeno sastavljanje i dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2014. godinu.

APR je o ovom obavestila sva pravna lica koja imaju kontrolu nad jednim ili više pravnih lica, odnosno imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja za ekonomsku celinu u skladu sa članom 27. Zakona o računovodstvu.

U skladu sa Tehničkim uputstvom za primenu Posebnog informacionog sistema Agencije, vrši se sastavljanje i dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja sa odgovarajućom dokumentacijom za 2014. godinu u elektronskom obliku, potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom isključivo zakonskog zastupnika, prenosi „eKapija“.

U tom sistemu obavezno je obeležavanje vrste zahteva, odnosno da je reč o konsolidovanom finansijskom izveštaju. Takođe treba obeležiti da se radi o matičnom pravnom licu koje je obveznik revizije konsolidovanog finansijskog izveštaja.

Više informacija o konsolidovanim finansijskim izveštajima objavljeno je u delu „Finansijski izveštaji“; „Vrste i sadržina izveštaja“ i „Konsolidovani finansijski izveštaji“. Za dodatna objašnjenja na raspolaganju je Info centar Agencije: 011 2023-350, i mejl adresa: finizvestaji@apr.gov.rs

Informišite se jednom nedeljno o aktuelnim vestima - prijavite se na našu mejling listu

Оставите одговор