EPS će o svom trošku menjati strujomere građana

Zamena strujomera u Srbiji ubuduće će biti o trošku EPS-a, na osnovu sagalasnosti Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije na plan preuzimanja mernih uređaja, merno-razvodnih ormana, priključnih vodova i drugih uređaja u objektima postojećih kupaca i proizvođača za period od 2019. do 2020. godine.

Zakon o energetici je definisao da svi ti uređaji najkasnije do kraja 2020. godine treba da budu u vlasništvu preduzeća „EPS distribucija“, operatera distributivnog sistema EPS-a, koji je u obavezi da o preuzimanju obaveštava Ministarstvo rudarstva i energetike i Agenciju za energetiku Srbije, piše novosadski Dnevnik.

Preuzimanje električne infrastrukture trebalo bi da rezultira nizom pozitivnih efekata i u interesu je i kupaca i operatera distributivnog sistema, a to će, pre svega, doprineti njihovom boljem održavanju, kontroli i zameni savremenijom opremom, u cilju povećanja tačnosti merenja i smanjenja gubitaka električne energije u distributivnom sistemu, poručuju iz EPS-a.

U kompaniji ističu da će operater snositi troškove budućeg održavanja strujomera, razvodnog ormana, priključnog voda i instalacija i opreme u razvodnom ormanu, što znači da korisnici koji već imaju priključak i strujomer više neće biti njihovi vlasnici, a da će u slučaju kvara strujomera ili nekih drugih razloga zbog kojih je neophodno da se on zameni, troškove snositi EPS, a ne korisnik. Stoga je operater distributivnog sistema električne energije, u skladu sa Zakonom o energetici, dužan da svake godine donese plan preuzimanja električnih uređaja i instalacija u objektima postojećih kupaca i proizvođača, i dostavi ga AERS-u radi davanja saglasnosti.

Prilikom preuzimanja mernih uređaja korisnici sistema neće imati nikakve troškove. Međutim, u EPS-u napominju da troškovi priključenja na električnu mrežu nisu mali i da premašuju 100.000 dinara, a samo brojilo košta oko 100 eura, zbog čega će troškove prvog priključenja snositi sami korisnici. Na osnovu Zakona o energetici, podnosilac zahteva će plaćati nabavku brojila i sve troškove priključenja, a sve buduće troškove, nakon potisivanja ugovora o preuzimanju sa „EPS distribucijom“, nastaviće da snosi ta kompanija.

Informišite se jednom nedeljno o aktuelnim vestima - prijavite se na našu mejling listu

Оставите одговор