Posts Tagged turizam

Hitna zdravstvena zaštita u inostranstvu za osiguranike RFZO

Hitna zdravstvena zaštita u inostranstvu za osiguranike RFZO

I tokom predstojeće sezone letnjih godišnjih odmora i boravka u inostranstvu osiguranici RFZO moći će besplatno da koriste zdravstvenu zaštitu u hitnim slučajevima, saopštio je Republički fond za zdravstveno osiguranje. U RFZO podsećaju da izdavanje dvojezičnog obrasca omogućava pravo na korišćenje zdravstvene zaštite na teret sredstava obaveznog zdravstvenog

Pročitajte ceo članak