Za frilensere dva modela plaćanja poreza i doprinosa

U Srbiji se od 1. januara primenjuju brojne zakonske novine u ekonomiji, pre svega one koje se odnose na e-fakture, doprinose za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) i poreze i doprinose koje će od sada plaćati i frilenseri.

Naime, slanje, primanje i čuvanje e-faktura je postalo obavezno i za privatne firme koje su obveznici poreza na dodatu vrednost (PDV), čime se zaokružuje proces uvođenja ove vrste faktura, prenosi agencija Tanjug.

Stopa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje koja ide na teret poslodavca se smanjuje sa 25 na 24 posto, dok se neoporezivi iznos zarade povećava sa dosadašnjih 19.300 na 21.712 dinara. Minimalna zarada je povećana za 14,3 posto, plate u javnom sektoru biće veće za 12,5 posto, u vojsci za 25 posto, a iznosi penzija za 12,1 posto.

Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana najvećim delom se odnose na radnike na internetu (frilensere), kojima su na raspolaganju dva modela plaćanja poreza i doprinosa. Prema prvoj opciji, oporezivi prihod se utvrđuje tako što se ostvareni bruto prihod u kvartalu umanjuje za normirane troškove od 96.000 dinara. U tom slučaju porez na dohodak se plaća po stopi od 20 posto na oporezivi prihod, doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje po stopi od 24 posto, a doprinosi za zdravstveno osiguranje po stopi od 10,3 posto, s tim da osnovica doprinosa za zdravstveno osiguranje ne može biti niža od trostrukog iznosa 15 posto prosečne plate u državi u prethodnoj godini.

Prema drugom modelu plaćanja, oporezivi prihod se utvrđuje se tako što se kvartalni bruto prihod umanjuje za normirane troškove od 57.900 dinara, uvećane za 34 posto bruto prihoda ostvarenog u kvartalu. Na tako utvrđen oporezivi prihod plaća se porez na dohodak građana po stopi od 10 procenata, a doprinosi za obavezno socijalno osiguranje po istim stopama kao i u prvom modelu. Oporezivi prihod predstavla osnovicu za obračun visine doprinosa, s tim što su kod ovog modela propisane kvartalne minimalne osnovice za doprinose, i to za doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, najmanje trostruki iznos najniže mesečne osnovice doprinosa, a za doprinos za zdravstveno osiguranje najmanje trostruki iznos 15 posto prosečne mesečne plate u Srbiji isplaćene u prethodnoj godini.

U Ministarstvu pojašnjavaju da je novim odredbama obveznicima omogućeno da za svaki kvartal utvrđuju i plaćaju porez i doprinose, pri čemu svaki put mogu da se opredele za jednu od dve opcije nezavisno od toga koju su opciju izabrali u prethodnom kvartalu. Rok za podnošenje poreske prijave je 30 dana od isteka kvartala u kome su ostvareni prihodi za koje se podnosi prijava, a ona se podnosi u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave ili u papirnom obliku. Ovakav način utvrđivanja i plaćanja poreza i doprinosa primenjivaće se na prihode ostvarene od početka ove godine.

Zakonom o porezima na imovinu predmet oporezivanja je proširen porezom na poklon i nasleđe, kao i porezom na prenos apsolutnih prava, na prenos prava trajnog korišćenja parking mesta u otvorenom stambenom bloku ili stambenom kompleksu s obzirom na to da se to pravo može prometovati trećem licu u obimu stečenog prava, navodi Tanjug.

Informišite se jednom nedeljno o aktuelnim vestima - prijavite se na našu mejling listu

Оставите одговор