Objavljeni javni pozivi NSZ za 2015.

made-in-germany-rs-nsz

Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) raspisala je javne pozive i konkurse, što je početak realizacije ovogodišnjih programa i mera aktivne politike zapošljavanja Republike Srbije.

Objavljeni su Javni pozivi: za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca; za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja; za realizaciju programa stručna praksa u cilju sticanja posebnih praktičnih znanja i veština; za realizaciju programa stručna praksa u cilju sticanja uslova za polaganje stručnog ispita; poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih korisnika novčane socijalne pomoći; poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta; nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje; nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje.

Uz javne pozive objavljena su i dva Javna konkursa. Prvi je za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima za programe: a) Refundacija troškova zarade licu angažovanom na pružanju podrške na radnom mestu-radna asistencija i/ili b) Refundacija primerenih troškova prilagođavanja radnog mesta. Drugi aktuelni konkurs NSZ je za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva.

Informacije o Javnim pozivima i Konkursima zainteresovana nezaposlena lica i poslodavci mogu dobiti u svakoj organizacionoj jedinici NSZ ili preko Pozivnog centra NSZ na telefon 0800-300-301.

Svi aktuelni javni pozivi i konkursi NSZ mogu se naći na sajtu www.nsz.gov.rs.

Informišite se jednom nedeljno o aktuelnim vestima - prijavite se na našu mejling listu

Оставите одговор