Novi pravilnik o bankarskim garancijama za putovanja

U subotu je na snagu stupio novi Pravilnik o vrsti, visini i uslovima garancije putovanja, koji propisuje novi način funkcionisanja bankarskih garancija neophodnih za obnovu licenci za rad turističkih agencija.

Prema novom Pravilniku, „u slučaju izdavanja bankarske garancije, kao garancije putovanja, primalac bankarske garancije (strukovno, odnosno poslovno udruženje ili asocijacija turističkih agencija) daje pisanu saglasnost organizatoru putovanja za pribavljanje bankarske garancije“, prenosi Blic.

Naime, u prethodnom pravilniku organizator putovanja je sa bankom mogao da ugovori bankarsku garanciju bez saglasnosti primaoca, a sada je saglasnost primaoca bankarske garancije obavezan uslov za turističku agenciju prilikom pribavljanja bankarske garancije.

Bankarska garancija će se izdavati za period od izdavanja do dana važenja, a primalac garancije će moći da pozove banku na plaćanje u periodu koji ne može biti duži od šest meseci od prestanka njenog važenja. Ove uslove mora da obezbedi organizator za sva putovanja ugovorena počev od 17. oktobra ove godine.

Ako je turističko putovanje prodato ili je već započeto pod uslovima koji su važili pre početka primene ovog pravilnika, u slučaju naknade potraživanja biće aktivirana garancija koja je važila u trenutku zaključenja ugovora o putovanju.

U novom pravilniku nije bilo izmena u vezi sa kategorijom licence i visinom depozita koju je organizator putovanja dužan da obezbedi u postupku dobijanja licence. Takođe, izmena nije bilo ni u pogledu pokrića garancije putovanja za slučaj insolventnosti agencije kao ni u pogledu garancije putovanja radi naknade štete, što znači da su i dalje prisutna dva modela: bankarske garancije i polise osiguranja.

Informišite se jednom nedeljno o aktuelnim vestima - prijavite se na našu mejling listu

Оставите одговор