Zakon o radu stranaca usvojen u Skupštini

made-in-germany-rs-zakon-cekic

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su Zakon o zapošljavanju stranaca, koji predviđa da će zaključenje ugovora o privremenim i povremenim poslovima sa stranim državljanima biti moguće na period koji ne može biti duži od tri meseca u kalendarskoj godini.

Privremeni boravak može da se odobri strancu koji namerava da boravi u Srbiji duže od 90 dana zbog rada, zapošljavanja, obavljanja privredne ili druge profesionalne delatnosti, spajanja porodice, školovanja, studiranja ili specijalizacije, naučno – istraživačkog rada, praktične obuke, učestvovanja u programima međunarodne razmene učenika ili studenata…

Zakon o zapošljavanju stranaca Republike Srbije u skladu je sa obavezujućim preporukama Evropske unije i potvrđenim konvencijama Međunarodne organizacije rada i Svetske trgovinske organizacije. U obrazloženju Predloga ovog zakona navodi se da Nacionalna služba za zapošljavanje prosečno godišnje izda oko 2.500 odobrenja za zasnivanje radnog odnosa stranaca u Srbiji. Stoga novi zakon jasno reguliše način njihovog zapošljavanja, ali i predviđa odgovarajuće mehanizme na osnovu kojih će zaštititi domaće tržište rada, prenose srpski mediji.

Zakonom je isključivo uređena mogućnost zasnivanja radnog odnosa sa stranim državljanima i licima bez državljanstva uz odobrenje za zasnivanje tog radnog odnosa. Izuzetak od tog pravila je u slučaju obavljanja stručnih poslova utvrđenih ugovorom o poslovno – tehničkoj saradnji, dugoročnoj proizvodnoj kooperaciji, ili prenosu tehnologija i stranim ulaganjima. Odobrenje za zasnivanje radnog odnosa daje organizacija nadležna za poslove zapošljavanja, ukoliko stranac ima prethodno odobrenje za stalno nastanjenje, odnosno za privremeni boravak.

Kvota za rad stranaca u slučaju poremećaja na tržištu rada uređuje se u skladu sa migracionom politikom i stanjem i kretanjem na tržištu rada i to na predlog ministarstva nadležnog za poslove zapošljavanja uz prethodno pribavljeno mišljenje socio-ekonomskog saveta.

Uslovi za zapošljavanje stranca predviđeni zakonom ne primenjuju se na zapošljavanje stranca čiji boravak u Srbiji ne traje duže od 90 dana u roku od šest meseci od dana prvog ulaska u zemlju, kao i na stranca koji je vlasnik, osnivač, zastupnik ili član organa pravnog lica registrovanog u Srbiji. Uslovi za zapošljavanje ne primenjuju se i na predavača ili istraživača koji učestvuje u organizovanim profesionalnim skupovima, ili istraživačkim projektima ili radi u cilju predstavljanja ili sprovođenja različitih naučnih i tehničkih dostignuća, kao i na njegovo prateće osoblje, lično obavlja privremene obrazovne, sportske, umetničke, kulturne i druge slične aktivnosti. Izuzeti su i oni koji u Srbiji borave na naučnom, umetničkom, kulturnom ili sportskom događaju, u organizaciji ovlašćenih organizacija, državnih organa ili organa teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave, kao i prateće organizacijsko i tehničko osoblje.

Informišite se jednom nedeljno o aktuelnim vestima - prijavite se na našu mejling listu

Ostavite odgovor