Posts Tagged socijala

Tri decenije od pada Berlinskog zida istočni deo Nemačke i dalje zaostaje

Tri decenije od pada Berlinskog zida istočni deo Nemačke i dalje zaostaje

Skoro trideset godina Berlinski zid je delio nemačku prestonicu i predstavljao najupečatljiviji simbol hladnoratovske podele na kapitalistički Zapad i komunistički Istok. Tridesetu godišnjicu od njegovog rušenja Nemci su obeležili svečano, ali u znaku ekonomskih i društvenih podela istočnog i zapadnog dela svoje zemlje i sveta sa novim

Pročitajte ceo članak